c. Fotografika

1667
Barmińska Roma: Wystawa fotograficzna Janusza Korpala "Światła Targów i Miasta". 1960 nr 4 s. 94-96, fot., 2 tabl.
1668
Cofta Eugeniusz: Amatorski Klub Fotograficzny "Pryzmat" w latach 1964-1984. Aneks: Spis członków Klubu (na dzień 1 VII 1984). 1986 nr 2 s. 63-72, fot.
1669
Cofta Eugeniusz: Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1971-1974. 1975 nr 4 s. 97-100.
1670
Cofta Eugeniusz: Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1975-1976. Aneks: Wystawy w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1975-1976. 1977 nr 4 s. 59-66, fot.
1671
Cofta Eugeniusz: Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1977-1978. Aneks: Wystawy w Salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1977-1978. 1979 nr 3 s. 165-170; w latach 1979-1980. Aneks: Wystawy w Salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1979-1980. 1981 nr 3 s. 144-149; w latach 1981-1982. Aneks: Wystawy w Salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1981-1982. 1983 nr 2 s. 127-132; w latach 1983-1984. Aneks: Wystawy w Salonie Towarzystwa w latach 1983-1984. 1985 nr 3 s.130-136; w latach 1985-1986. Aneks: Wystawy w Salonie Towarzystwa w latach 1985-1986. 1988 nr 2 s. 137- -143; w latach 1987-1988. Aneks: Wystawy w Salonie Towarzystwa w latach 1987-1988. 1989 nr 4 s. 147-152.
1672
Cofta Eugeniusz: Wystawa fotograficzna "Poznań". 1973 nr 3 s. 138- -140, fot.
1673
Groblewski Włodzimierz: Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1919-1970 (szkic monograficzny). 1973 nr 4 s. 43-55, fot.
1674
Modlibowska Elwira: Poznańskie warsztaty fotograficzne w latach 1844-1914. 1991 nr 1/2 s. 41-50, 6 tabl.
1675
Obrąpalski Zygmunt: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. 1956 s. 258-260.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej