c. Instytuty naukowe

1365
Janus Antoni: Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu (1947-1977). Aneks: Najważniejsze nagrody, dyplomy i wyróżnienia. 1981 nr 1 s. 17-27, fot.
1366
Korzeniowski Andrzej: Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej w Poznaniu (1967-1977). 1978 nr 2 s. 71-76, fot.
1367
Krokowski Stanisław: Instytucje naukowe w Poznaniu. [Instytut Zachodni, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej]. 1957 nr 1/2 s.143-154.
1368
Lutomski Jerzy: Dorobek dwudziestolecia Instytutu Przemysłu Zielarskiego w Poznaniu (1947-1967). 1970 nr 2 s. 39-53, fot., tab.
1369
Lutomski Jerzy: Dorobek Instytutu Przemysłu Zielarskiego (1947-1977). 1978 nr 1 s. 71-79, fot., tab.
1370
Markiewicz Władysław: Etapy rozwoju i osiągnięcia Instytutu Zachodniego w ćwierćwieczu jego działalności. 1970 nr 4 s. 5-24, fot.
1371
Przestalski Antoni J.: Placówki naukowe w Poznaniu. Część I. Instytuty. 1962 nr 3 s. 23-39, fot. Część II. Instytuty. 1963 nr 3 s. 39-52, fot. Część III. 1964 nr 4 s. 57-72, fot.
1372
Szajbel Jan: Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i regionie poznańskim w latach 1950- -1971. Cz. pierwsza. 1972 nr 4 s.63-72. Cz. druga. 1973 nr 1 s. 67-77.
1373
Świtała Tadeusz: Porozumienie o utworzeniu w Poznaniu Oddziału Polskiej Akademii Nauk [1 VI 1971]. Aneksy: Porozumienie o współpracy i koordynacji niektórych działań organizacyjnych związanych z rozwojem placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk; Placówki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i Wielkopolsce (stan na 1 VI 1971). 1971 nr 4 s. 5-19, fot.
1374
Topolski Jerzy: O zadaniach i roli Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na tle ogólnych procesów rozwoju nauki. Aneks: Komisje naukowe działające przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk (na dzień 30 VI 1974 roku). 1974 nr 4 s. 5-18, fot.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej