c. Szkoły średnie i zawodowe

1450
Bederski Antoni: Z początków Kolegjum jezuickiego w Poznaniu. 1924 s. 25-29. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 173-175.
1451
Bugowski Jan: Pięćdziesiąt lat Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa (1921-1971). Aneksy: Dyrektorzy Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa w latach 1921-1971; Warunki przyjęcia. 1971 nr 4 s. 149- -162, fot.
1452
Chotkowski [Władysław]: Szkoły jezuickie w Poznaniu 1573-1653. Wedle dyaryusza kolegium poznańskiego opowiedział ks.... 1997 nr 4 s.17-43.
1453
Czerski Artur: Pięćdziesięciolecie II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Modrzejewskiej. 1970 nr 2 s.105-113, fot.
1454
Dybczyński Rajmund: Dwudziestolecie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Franciszka Bartoszka w Poznaniu (1946-1966). 1967 nr 2 s. 120-124, fot.
1455
Feliczak Kazimierz: Jubileusz pięćdziesięciolecia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego (1921-1971). 1972 nr 2 s. 117- -125, fot.
1456
Feliczak Kazimierz: Pół wieku działalności V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Koszutskiej (1936-1986). 1987 nr 3 s. 111-124, fot., il.
1457
Filipiak Tadeusz: Rola ekonomiczno-społeczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu w latach 1931- -1965. 1969 nr 4 s. 73-78, fot., 1 tabl.
1458
Filipiak Tadeusz, Komorowski Tadeusz: Półwiecze działalności II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kasprzaka 1920-1970. 1971 nr 3 s. 39-46, fot.
1459
Gleba Andrzej: Jubileusz pięćdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego. 1970 nr 2 s. 113-120, fot.
1460
Gołębiowski Stanisław Z[bigniew]: Dwudziestopięciolecie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Franciszka Bartoszka (1946-1971). 1972 nr 3 s. 101-105, fot.
1461
Grzebień Ludwik: Katalog profesorów kolegium jezuickiego w Poznaniu z Encyklopedii wiedzy o jezuitach" zestawiony. 1997 nr 4 s.44-102, fot.
1462
Hellwig Jan: Studia nauczycielskie w Poznaniu (1954-1971). 1973 nr 2 s. 45-55, tab.
1463
Jaworowicz Edmund: Studio Dramatyczne w Poznaniu (1945-1949). 1989 nr 1 s. 45-55, fot.
1464
Kaminiarz-Rostocki Stanisław: Technikum Odzieżowe im. Władysława Reymonta w latach 1881-1970 (szkic monograficzny). Aneks: Kierownictwo pedagogiczne w latach 1919- -1970. 1976 nr 3 s. 43-61, fot., tab.


1465
Knapowska Wisława: Dzieje fundacji ks. Ludwiki Radziwiłłowej w Poznaniu (w stuletnią rocznicę: 1830-1930). 1929 s. 251-290; 1930 s. 17- -67, fot., pl.; 1930 s. 113-159, 209-263.
1466
Konopiński Stefan: Jubileusz 40-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1965 nr 3 s. 79-82, fot.
1467
Kraus-BurzyńskaDaniela: Czterdziestolecie Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2. 1986 nr 1 s. 162-177, fot.
1468
Latawiec Czesław: Latające liceum (fragment wspomnień). Z teki pośmiertnej. Aneks: Czesław Latawiec (1902-1986). Zebrała: Janina Latawiec. 1989 nr 1 s. 81-100, fot.
1469
Marciniak Hipolit: Poznańskie licea ogólnokształcące w latach 1945-1970. Aneksy: Pierwsi dyrektorzy szkół średnich ogólnokształcących czynnych w Poznaniu w 1945 r.; Pierwsi dyrektorzy szkół średnich ogólnokształcących zorganizowanych w Poznaniu po roku 1945. 1972 nr 4 s.73-90, fot., tab.
1470
Młodziejowski Jerzy: Jubileusz "Marii Magdaleny". 1958 nr 4 s. 80-86.
1471
Nowak Aleksander: [Czterdziestolecie] 40-lecie Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Poznaniu. 1962 nr 1 s. 129-131.
1472
Nowicki Zdzisław: Jubileusz najstarszej szkoły technicznej w Poznaniu [Technikum Budowlanego Nr 1]. 1971 nr 3 s. 91-95, fot.
1473
Paluszkiewicz Marian: Pomysł zaprowadzenia czapek dla gimnazjalistów w 1910 r. 1938 s. 220-221.
1474
Pawłowczak Józef: Przeniesienie seminarium nauczycielskiego z Poznania do Rawicza 1874 r. 1939 s.93-122.
1475
Pertek Jerzy: Pięćdziesięciolecie Gimnazjum Humanistycznego i Liceum i dwudziestopięciolecie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1924-1949- -1974). Aneks: Profesorowie, absolwenci i uczniowie, którzy oddali życie za Ojczyznę podczas II wojny światowej. 1975 nr 4 s. 76-80, fot.
1476
Pogorzelski Zbigniew: Uczniowie w przemyśle Poznania. 1973 nr 3 s.23-31, tab.


1477
Powrót szkoły na łono ojczyste [Gimnazjum im. św. Jana Kantego]. 1923 s. 217-220.
1478
Sikorski Czesław: [Dziesięciolecie] 10-lecie działalności Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 1959 nr 2 s. 81-82.
1479
Smoczkiewiczowa Aleksandra: Państwowe Liceum i Gimnazjum Żeńskie im. Generałowej Zamoyskiej w latach 1919-1928 w moich wspomnieniach. 1994 nr 1/2 s. 380-397, fot.
1480
Staszewski Janusz: Gimnazjum poznańskie pod koniec rektoratu ks. Gorczyczewskiego [1810-1812]. 1933 s.385-396.
1481
Staszewski Janusz: Z dziejów gimnazjum poznańskiego (1806-1815). 1932 s. 210-224, tab., 367-381; 1933 s.65-77.
1482
Stoiński Jan: Szkolnictwo średnie ogólnokształcące i zawodowe w Poznaniu w latach 1945-1970. Z teki pośmiertnej. Aneks: Szczepański Bolesław: Jan Stoiński (1904-1984). 1987 nr1 s. 75-87, fot.
1483
Śmiełowski Teodor: Wskrzeszenie gimnazjum - legendy. Ad Sanctam Mariam Magdalenam w Poznaniu. 1992 nr 1/2 s. 161-163.
1484
Wesołowski Aleksander: Szkolnictwo zawodowe Poznania w latach 1945-1970. 1974 nr 4 s. 33-51, fot., tab.
1485
Wiatr Zenon: Pół wieku Szkoły Budownictwa w Poznaniu. Aneksy: Regulamin Rady Opiekuńczej Państwowej Szkoły Budownictwa w Poznaniu; Skład osobowy dyrekcji Technikum, grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi w roku jubileuszowym 1969/1970. 1971 nr 4 s. 41-57, fot.
1486
[Wietrzychowski Bronisław] W.: Uroczystość uczczenia pamięci poległych na polu chwały uczniów gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu (6 i 7.V.1939). 1939 s. 199-202.
1487
Wojtkowski Andrzej: Niedoszły zamiar Raczyńskiego założenia w Poznaniu instytutu dla panien szlacheckich. 1930 s. 183-185.
1488
Z gimnazjum im. św. Jana Kantego. 1927 s. 302.
1489
Zakrzewski Zbigniew: Zjazd wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kasprzaka w Poznaniu z okazji 40-lecia Szkoły [29 X 1960]. 1961 nr 1 s. 86-88.
1490
Żołądź-Strzelczyk Dorota: Powstanie i rozwój szkół jezuickich w Poznaniu w okresie do kasacji zakonu w 1773 roku. 1997 nr 4 s. 7-16, fot.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej