Zagadnienia różne
731
Engel Witold, Tetzlaw Jerzy: Struktura przemysłu miasta Poznania. 1957 nr 3/4 s.17-42, tab.
732
Gruchman Bohdan, Nowak Halina, Zawisny Kazimierz: Poznań na tle innych dużych aglomeracji polskich w procesie koncentracji przemysłu. 1984 nr 1/2 s.33-46, tab.
733
Jaroszyk Gerard: Z dziejów przemysłu poligraficznego w Poznaniu w dwudziestoleciu 1919-1939. Aneks: Zakłady poligraficzne w Poznaniu w latach 1919-1939 (wykaz niekompletny). 1971 nr 1 s.67-91, fot.,tab.
734
Kranz Maksymilian: Chemia na usługach Poznania i jego regionu. 1960 nr 3 s.31-35.
735
Łozowski Franciszek: Nacjonalizacja przemysłu w Poznaniu. 1965 nr 2 s.5-18.
736
Łozowski Franciszek: Wykaz znacjonalizowanych przedsiębiorstw przemysłowych w Poznaniu. 1966 nr 4 s.89-105, tab.
737
Pogorzelski Zbigniew: Praca nakładcza w przemyśle uspołecznionym Poznania. 1971 nr 3 s.5-16, tab.
738
Pogorzelski Zbigniew: Rozwój przemysłu Poznania w latach 1946- -1965. Część I. 1965 nr 3 s.15-34, tab., wykr. Część II. 1966 nr 2 s.65-86, il.,tab.
739
Pogorzelski Zbigniew: Rozwój przemysłu uspołecznionego w Poznaniu (1946-1975). 1975 nr 3 s.5-25, tab., wykr.
740
Pogorzelski Zbigniew: Zagadnienia kooperacji w przemyśle maszynowo-metalowym Poznania. 1970 nr 2 s.5-15, map., pl., tab.
741
Wojtkowski A[ndrzej]: Próby stworzenia wielkiego przemysłu w Poznaniu i w Wielkopolsce wieku XIX. 1937 s.184-188.
742
Ziółek Bogumił: Elementy rozwoju przemysłu w Poznaniu w dwudziestoleciu 1919-1939. 1967 nr 1 s.41- -57, tab.


Zakłady przemysłowe
ZAKŁADY PRZEMYSŁU METALOWEGO H. CEGIELSKI

743
Engel Witold: Niektóre zagadnienia organizacyjne Zakładów H. Cegielski w Poznaniu. 1958 nr 4 s.9- -28,tab.
744
Januszkiewicz Bolesław, Kujawa Włodzimierz: [Sto trzydzieści pięć] 135 lat Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". (Kronika obchodów jubileuszowych). 1982 nr 1/2 s.82-93, fot.
745
Radkiewicz Wacław: Jedność losów fabryki, miasta i regionu. W 120 rocznicę powstania Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". 1966 nr 4 s.21-36, fot.
746
Schmidt Franciszek: Popaździernikowe zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Zakładach H. Cegielski. 1958 nr 4 s.5-8.
747
Zimowski Lech: Narodziny morskiej ery przemysłu wielkopolskiego. 1960 nr 3 s.13-22, il., tab.
748
Zimowski Lech: Poznań buduje silniki morskie. (Nowa gałąź produkcji Zakładów im. H. Cegielskiego). 1958 nr 4 s.29-36, tab.
749
Żechowski Zbigniew: Z ekonomicznych źródeł sytuacji strajkowej w Zakładach im. H. Cegielskiego wiosną 1956 r. 1957 nr 3/4 s.43-56, tab.


INNE ZAKŁADY
750
Dydowiczowa Janina: Zarys dziejów Poznańskiej Fabryki Kosmetyków "Lechia" (1925-1965). 1965 nr 3 s.35-53, fot., tab.
751
Dydowiczowa Janina: Zarys dziejów Wytwórni Wyrobów Tytoniowych w Poznaniu (1920-1966). 1967 nr2 s.55-71, fot., tab.
752
Engel Witold: Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "Amino" w latach 1929-1969 (szkic monograficzny). 1970 nr 2 s.25-38, fot., tab.
753
Hajdrowski Aleksander: Notatki z wydarzeń w firmie "Maggi" (Styczeń - Luty 1945 r.). 1983 nr 1 s.25-34, fot., tab.
754
Materiały w sprawie budowy rafinerii w Koninie. 1958 nr 2 s.97-103.
755
Mika Zbigniew, Porzycki Wiesław, Skąpski Mieczysław: Trzydzieści lat Poznańskich Zakładów Elektrotechnicznych "Alco" w Poznaniu. 1961 nr 3 s.57-66.
756
Nowak Aleksander: Fabryka i Szkoła imienia Alfreda Brunona Bema [Poznańska Fabryka Łożysk Tocznych]. 1963 nr 1 s.92-94, fot.
757
Perzyna Jadwiga: Zakłady Przemysłu Cukierniczego Goplana (1911-1969). 1970 nr 3 s.21-46, fot., tab.
758
Przybylski Marek: Dwadzieścia lat Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" (1957-1977). Aneks: Nagrody i wyróżnienia. 1977 nr 3 s.31-46, fot.,tab.
759
Przybylski Marek: Trzydzieści lat działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" w Poznaniu (1957- -1987). 1987 nr 2 s.5-22, fot.
760
Rogalewski Wacław: [Sześćdziesięciolecie] 60-lecie Zakładu Energetycznego Poznań-Miasto. 1965 nr 2 s.107-109, fot.
761
Rydlewicz Janusz: Biuro Projektów Energetycznych "Energoprojekt" dla miasta Poznania. 1962 nr 1 s.35-37, fot.
762
Sokołowski Leopold: Poznańska Fabryka Łożysk Tocznych 1958- -1970. 1972 nr 2 s.71-86, fot., wykr.
763
Soliński Ireneusz: Jubileusz pięćdziesięciolecia Wielkopolskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych "Wiepofama". 1969 nr 4 s.123-131, fot.
764
Szymankiewicz Zenon: Zarys dziejów Poznańskich Fabryk Mebli. Zakład Nr 1 w Poznaniu (1906-1969). 1970 nr 4 s.39-70, fot., tab., 1 tabl.
765
Wandelt Kazimierz: Historia Zakładów "Stomil". 1959 nr 4 s.55-63, fot., wykr.
766
Wandelt Kazimierz: Zakłady Metalurgiczne - Poznań (Pomet). 1959 nr 2 s.16-28, fot., tab., wykr.


Towarzystwa i organizacje przemysłowe

767
Bobiński Krzysztof: Wojewódzkie Nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej w latach 1967-1969. 1971 nr 2 s.113-117.
768
Kaczmarek Ignacy: Notatki o dawnych organizacjach technicznych w Poznaniu. Aneks: W sprawie podniesienia poziomu nauczania w Państwowej Szkole Mierniczej w Poznaniu. 1968 nr 4 s.47-55, fot.
769
Skotnicki Eugeniusz: Naczelna Organizacja Techniczna w Poznaniu (1947-1977). 1980 nr 1 s.13-27, fot., tab.Dokończenie. Aneksy: Kadencje władz wojewódzkich (10 IV 1947 - - 19 X 1976); Lista członków prezydium oddziału wojewódzkiego i przewodniczących komitetów i komisji (1947-1977); Rada oddziału wojewódzkiego ukonstytuowana na zebraniu w dniu 19 października 1976 r.; Komitety i komisje oddziału wojewódzkiego i ich przewodniczący w latach 1947-1977; Ważniejsze wydarzenia w historii oddziału wojewódzkiego. 1980 nr 2 s.25-46, fot.
770
Skotnicki Eugeniusz: Wojewódzkie Nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej w latach 1970-1974. 1976 nr 3 s.101-105.
771
Soliński Ireneusz: Jubileusz 100-lecia zorganizowanego ruchu zawodowego drukarzy w Poznaniu. 1972 nr 2 s.132-140, fot.
772
Weiss Wojciech: Oddział poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Aneksy: Władze oddziału poznańskiego w latach 1978-1987; Wyniki działalności oddziału poznańskiego w latach 1978-1987; Ogólnopolskie konferencje naukowo-techniczne w latach 1978-1987; Wykaz kół. Oprac. Mieczysław Kowalski. 1988 nr 3 s.25- -49, fot.
773
Weiss Wojciech: Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Poznaniu (1928-1978). 1978 nr 2 s.27-54, fot. (Dokończenie). Aneksy: Władze oddziału poznańskiego w kadencji jubileuszowej 1975-1978; Spis członków zarządu oddziału poznańskiego (1928-1974); Wykaz członków oddziału poznańskiego pełniących funkcje we władzach centralnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich; Wykaz członków oddziału poznańskiego pełniących funkcje we władzach Naczelnej Organizacji Technicznej; Spisy członków w latach 1927 i 1939; Wykaz kół zakładowych (na dzień 31 XII 1977). 1978 nr 3 s.91-123, fot., tab.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej