1683
Lisiecki Kazimierz: Muzea i sztuki plastyczne. 1946 s. 76-78.
1684
Świechowski Zygmunt: Sztuki plastyczne i muzea. 1947 s. 97-100.
1685
Talarowska Ludgarda: Wystawy i akcje oświatowe muzeów w Roku Muzealnictwa" [1966/67]. Aneks: Wystawy muzeów poznańskich zorganizowane w ramach "Roku Muzealnictwa". 1968 nr 2 s. 101-108, fot.
1686
[Ulatowski Kazimierz] (K.U.): Muzea i sztuki plastyczne. 1946 s.151-153.
1687
Wojtkowski Andrzej: Humorystyczny epizod w historji poznańskiego muzeum im. Hindenburga. 1932 s. 289-291.
1688
Wojtkowski Andrzej: Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu a Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu. 1928 s. 191-198.
1689
Wyrwicka Wanda: Poznańskie Muzeum Przyrodnicze po wojnie. 1946 s. 39-49.


MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

1690
Chyczewska Alina: Trzy księgi o miastach świata. (Na marginesie wystawy w Muzeum Narodowym "Plany i Widoki miast polskich w grafice XV-XVIII wieku"). 1950 s. 281- -286, fot.
1691
Dettloff Szczęsny: Kartki z dziejów Muzeum Wielkopolskiego podczas okupacji. 1947 s. 69-81.
1692
Dobrzycka Anna: Rewindykowane zbiory malarstwa europejskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu. 1957 nr 1/2 s. 113-116.
1693
Dolczewski Zygmunt: Pamiątki napoleońskie w zbiorach poznańskiego Muzeum Sztuk Użytkowych. 1997 nr 3 s. 149-160, fot.
1694
Eckhardt Joanna: Katalog wystawy "Życie i czyn Karola Marcinkowskiego" w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu. 1946 s. 200-205.
1695
Eckhardtówna Joanna: Norwidiana wielkopolskie [katalog wystawy]. 1947 s. 172-177.
1696
Kamiński Włodzimierz: Muzeum Instrumentów Muzycznych [1945-1959]. 1959 nr 4 s. 22-31, fot.
1697
Kostrzewski J[ózef]: Muzeum Prehistoryczne w Poznaniu w czasie okupacji niemieckiej. 1945 nr 2 s. 7-13.
1698
Kubczak Jerzy: Zbiory gołuchowskie. 1957 nr 1/2 s. 109-112.
1699
Kusztelski Andrzej: Poznań - elegans. Na marginesie wystawy "Posnania elegans Poloniae civitas" [wMuzeum Historii Miasta Poznania]. 1987 nr 2 s. 41-70, fot., il.
1700
Mulczyński Jarosław: Zaginiony pejzaż - Chwaliszewo w pracach współczesnych artystów poznańskich. Na marginesie wystawy w Muzeum Historii Miasta Poznania. 1995 nr 1 s.226-234, fot.
1701
Popowska J[adwiga]: W Muzeum Wielkopolskim. 1947 s. 177-182.
1702
Rakowski Wiesław: Historja i zbiory Oddziału Przyrodniczego Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu (Gajowa 5). 1934 s. 127-139.
1703
Sławska Aniela: Muzeum Narodowe w Poznaniu w latach 1951- -1956. 1956 s. 216-222.
1704
Szymanowski Kornel: Mickiewicz i Puszkin w Muzeum Wielkopolskim [wystawa]. 1950 s. 42-44.
1705
Warkoczewska Magdalena: Czarodziejski świat dawnych pocztówek. Na marginesie wystawy w Muzeum Historii Miasta Poznania. 1996 nr 1 s. 313-320, fot.
1706
Warkoczewska Magdalena: Muzeum Historii Miasta Poznania (1954-1979). Aneksy: Wykaz ofiarodawców w latach 1954-1979; Wystawy organizowane w Muzeum (1956- -1979). 1980 nr 1 s. 29-40, fot., tab.


MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU

1707
Błaszczyk Włodzimierz: Studwudziestolecie Muzeum Archeologicznego (1857-1977). 1979 nr 3 s. 132- -142, fot., tab.
1708
Malinowski Tadeusz: Sto lat Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 1957 nr 1/2 s. 97-104, fot.
1709
Śmigielski Wojciech: Stulecie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 1957 nr 3/4 s. 101-103.


CENTRALNE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W POZNANIU

1710
Chyczewska Alina: Rembrandt - a początki realizmu polskiego. Z okazji wystawy "Rembrandt - Norblin - Płoński" w Centr. Biurze Wystaw Artystycznych. 1950 s. 45-50.
1711
Kostyrko Krzysztof: Wystawa plakatu poświęconego XX rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej [Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Poznaniu]. 1962 nr 2 s. 80-86, fot.
MUZEUM HISTORII RUCHU ROBOTNICZEGO IM. M. KASPRZAKA W POZNANIU
1712
Konopiński Stefan: Wystawa z okazji XX-lecia Związku Walki Młodych [Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. M. Kasprzaka w Poznaniu]. 1964 nr 1 s. 99-102, fot.
1713
Nowak Aleksander: Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka powstało w Poznaniu. 1962 nr 3 s. 136-139, fot.
1714
Paterczyk Zygmunt: Pięć lat działalności Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka w Poznaniu (1962-1967). 1968 nr 2 s.55-69, fot., tab.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej