e. Rzemiosło

Zagadnienia różne
774
Jakóbczyk Witold: Z dziejów Poznania przed stu laty. [Przemysł, rzemiosło]. 1950 s.222-228.
775
Przestalski Antoni J.: Aktualne problemy poznańskiego rzemiosła. 1962 nr 1 s.25-33, tab.
776
Rzemiosło poznańskie. Przemysł, handel, rzemiosło. 1945 nr 2 s.70.
777
Sokolnicki Witold: Rozwój spółdzielczości inwalidzkiej w Poznaniu w latach 1949-1967. 1969 nr 1 s.55- -70, fot., tab.
778
Szulc Stanisław: "Księga Herbów" Erazma Kamyna. 1959 nr 4 s.73- -77, fot.
779
Szulc Stanisław: Wzory złotnicze Erazma Kamyna złotnika poznańskiego z XVI w. 1960 nr 4 s.82-84, 2 tabl.
780
Zaleski Zygmunt: Przemysł skórzany w średniowiecznym Poznaniu. 1928 s.293-313.


Stowarzyszenia rzemieślnicze, cechy

781
Białkowski Leon: Furmani poznańscy w Lublinie przed kilkuset laty [1617-1619]. 1928. s.95-97.
782
Kaczmarczyk Kazimierz: Malarze poznańscy w XV w. i ich cech. 1924 s.85-117. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.107-130.
783
Kucner Alfred: Z karty dziejowej cieśli i murarzy poznańskich (1765-1865). 1939 s.12-20.
784
Mrugalska-Banaszak Magdalena: Odnaleziony sztandar chwaliszewskich rybaków. 1995 nr 1 s.179- -184, fot.
785
Noskowicz Mieczysław: Poznańskie Bractwo Cygarnicze 1880- -1898. Wspomnienia. Do druku podał Jan Kaczmarek. 1995 nr 1 s.138-170.
786
Pezacki Wincenty: Cztery pierwsze lata wolności Cechu Rzeźnickiego w Poznaniu (1918-1922). W 75-tą rocznicę zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. 1995 nr 2 s.237-253, tab.
787
Pezacki Wincenty: Działalność poznańskiej spółdzielni rzeźnicko-wędliniarskiej w pierwszych latach powojennych. 1995 nr 3 s.147-180, fot., tab.
788
Pezacki Wincenty: Finanse Bractwa Rzeźnickiego Poznańskiego na przełomie XVIII i XIX w. (1789- -1823). Aneksy: Odtworzenie listy Bractwa Rzeźnickiego Poznańskiego w latach 1789-1823; Starsi Bractwa Rzeźnickiego Poznańskiego 1789-1823. 1986 nr 1 s.89-103, fot.
789
Pezacki Wincenty: Jatki rzeźnickie w dawnym Poznaniu. 1990 nr 2 s.93-104, fot.
790
Pezacki Wincenty: Rzeźnie cechowe w dawnym Poznaniu. Aneks: Dokumenty Cechu Rzeźników w Poznaniu (1859-1918). 1987 nr 3 s.57-70, fot., pl., tab.
791
Ślaski Bolesław: O cechu rybaków m. Poznania. 1924 s.241-246.
792
Wiesiołowski Jacek: Cech rymarzy chwaliszewskich w świetle swoich archiwaliów. 1995 nr 1 s.51-74.
793
Zaleski Zygmunt: Bractwo krawieckie chwaliszewskie. 1927 s.1-46, tab.
794
Zaleski Zygmunt: Bractwo krawieckie chwaliszewskie. [Przedruk]. 1995 nr 1 s.21-48, fot.
795
Zaleski Zygmunt: Bractwo krawieckie poznańskie przed r. 1793. 1927 s.109-156.
796
[Zaleski Zygmunt]: Bractwo krawieckie śródeckie. 1927 s.157-169, tab.
797
Zaleski Zygmunt: Cech szewski chwaliszewski. [Przedruk]. Poznań 1932 s.93-95. 1995 nr 1 s.49-50.
798
Zaleski Zygmunt: Cech szewski poznański do r. 1793. 1932 s.153-209.
799
Zaleski Zygmunt: O cechach krawieckim i szewskim na Śródce. [Przedruk]. 1997 nr 1 s.40-52.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej