e. Towarzystwa popularno-naukowe

1383
Bartkowiak Tadeusz: Działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w Poznaniu w latach 1957-1970. 1972 nr 2 s. 23-49, fot., tab.
1384
Bartkowiak Tadeusz: Działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Poznaniu w latach 1961- -1970. Aneks: Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Poznaniu, wybrany na III Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 6 grudnia 1964 r. 1971 nr 1 s.21-36, fot.
1385
Bartkowiak Tadeusz: Polski Związek Filatelistów w Poznaniu w latach 1969-1974. Aneksy: Komitet Honorowy Światowej Wystawy Filatelistycznej "Polska-73"; Komitet Organizacyjny Światowej Wystawy Filatelistycznej "Polska-73"; Co pisali inni o Światowej Wystawie Filatelistycznej "Polska-73"; Imprezy towarzyszące Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej "Polska-73"; Osiągnięcia filatelistów poznańskich na ważniejszych wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych w latach 1969-1974. 1976 nr 3 s. 15-41, fot., tab., 1 tabl.
1386
Bartkowiak Tadeusz: Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w Poznaniu (1970-1980). Aneks: Członkowie Zarządu Wojewódzkiego. 1980 nr 3 s. 13-25, fot., tab.
1387
Majewski Andrzej: "Solidarność" w emisjach Poczty Polskiej. 1996 nr 2 s. 241-246, il.
1388
Nawrocki Stanisław: Spotkanie miłośników miast i regionów. 1992 nr 3/4 s. 307-312.
1389
Podbielski Henryk: [Pięćdziesiąt] 50 lat ruchu filatelistycznego w Poznaniu (1918-1969). Aneksy: Rozwój organizacyjny Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Filatelistów (na dzień 21 XII 1968 r.); Osiągnięcia filatelistów poznańskich na ważniejszych wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych w latach 1955-1968; Loty balonowe organizowane przez Oddział PZF w Poznaniu w latach 1958-1969. 1970 nr 3 s. 47-68, fot.
1390
Prędki Jan: Działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Poznaniu. Aneks: Władze TRZZ w Poznaniu (1957-1960). 1961 nr 4 s.15-32, fot.
1391
Sprawozdanie Tow. Numizmatycznego w Poznaniu za rok 1927. 1928 s. 203-204.
1392
Zimowski Lech: Powstanie i działalność Wyższego Studium Urbanistyki i Zagadnień Regionalnych przy Woj. Zarz. TWP w Poznaniu (rok 1957-58). 1959 nr 2 s. 77-80.


TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA

1393
Jaśkowiak Fr[anciszek]: Towarzystwo Miłośników m. Poznania a ochrona przyrody. 1946 s. 228-230.
1394
[Jaśkowiak Franciszek] (jf), F. J., Fr. J.: Z Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. 1945 nr 1 s. 45, nr 2 s.78-79; 1946 s. 70-71, 157, 230-231.
1395
Kaczmarek Ignacy: Na 45-lecie działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. 1959 nr 1 s. 104- -107, fot.
1396
Kapitańczyk Kazimierz: Na marginesie działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w roku 1958. 1959 nr 2 s. 83-87.
1397
Kubiak Stanisław: Działalność Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w roku 1961. Aneks: Wykłady o Poznaniu w roku 1961. 1962 nr 3 s.143-147; (1963-1966). 1968 nr 1 s.144-147.
1398
Nawrocki Stanisław: Cyryl Ratajski jako założyciel i patron Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. 1993 nr 1/2 s. 239-240.
1399
Nawrocki Stanisław: Na sześćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Aneks: Prezesi Towarzystwa w latach 1922-1983. 1983 nr 3 s. 35-44, fot.
1400
Nawrocki Stanisław: Poczet prezesów Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1922-1992. 1992 nr 3/4 s. 313-317.
1401
Paluszkiewicz Marian: Pięćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1922-1972. 1972 nr 4 s. 23-27.
1402
Pęcherska-Szczepska Janina: Działalność wystawiennicza Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w latach 1962-1974. Aneks: Wystawy w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w latach 1962-1974. 1975 nr 2 s. 131-142, fot.
1403
Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. 1983 nr 3 s.207-214, fot., il., nr 4 s. 161-166, fot., il.; 1984 nr 1/2 s. 241-244, il., nr 3/4 s.203-208, fot., il.; 1985 nr 1 s. 179-184, il., nr 2 s. 201-204, il., nr 3 s. 143-148, fot., nr 4 s. 193-198,il.; 1986 nr 1 s. 245- -252, il., nr 2 s. 191-195, nr 3 s. 221-227, il., nr 4 s. 173-177, il.; 1987 nr 1 s. 181- -186, il., nr 2 s. 205-209, il., nr 3 s. 177- -187, il., nr 4 s. 233-238, fot., il.; 1988 nr1 s. 231-242, fot., nr 2 s. 217-223, il., nr 3 s. 243-249, il., nr 4 s. 193-203, fot., il.; 1989 nr 1 s. 205-211 il., nr 2 s. 181- -186, fot., il., nr 3 s. 225-228, il., nr 4 s.183-194, fot., il.; 1990 nr 1 s. 231-235, il., nr 2 s. 199-207, fot., il.
1404
Sroka Stanisław: Bilans dwuletniej pracy wysiłkiem całego społeczeństwa. (Referat wygłoszony w dniu 31 marca 1947 r. na zebraniu Towarzystwa Miłośników m. Poznania). 1947 s.1-23.
1405
Szafran Helena: Działalność Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w latach powojennych. 1956 s.254-257.
1406
Szafran Helena: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w roku 1959. 1960 nr 3 s. 124-125; w roku 1960. 1961 nr 3 s. 95-97.
1407
Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. 1923 s. 17-20, 37-39, 63-64, 87-88, 128, 144, 204-205, 224, 246; 1924 s. 21-24, 48, 64, 83-84, 124, 160, 200; 1925 s. 24, 68, 87-88, 160, 196, 216, 244, 276; 1926 s. 24, 64, 84, 277-279; 1927 s. 416-417; 1928 s. 115, 374; 1929 s.168; 1930 s. 204; 1931 s. 76-79, 183; 1933 s. 124-125; 1934 s. 252-253, 442; 1935 s. 433; 1936 s. 152, 260-261, 612; 1937 s. 119, 203, 284-285, 392; 1938 s.106, 252, 564; 1939 s. 92, 223.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej