Zagadnienia różne
800
Becela Tadeusz: Pierwsze kroki Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu. 1972 nr 1 s.21-29.
801
Brojerski Marek: Sieć handlu detalicznego w Poznaniu w 1985 r. i perspektywy zmian do 1990 r. 1988 nr1 s.23-35, tab.
802
Brygier Jan: Uwagi o niektórych problemach gastronomicznych w Poznaniu. 1965 nr 2 s.27-42, tab.
803
Garstecka Eugenia, Malengowski Mirosław: Zmiany w handlu, gastronomii i usługach w Poznaniu w latach 1989-1992. 1993 nr 1/2 s.318- -325, tab.
804
Gluck Leopold: Jak podjęła pracę Izba Przemysłowo-Handlowa. Przemysł, handel, rzemiosło. 1945 nr 2 s.63-65.
805
Groth Paweł: Handel Poznania z zachodem w wiekach średnich. 1927 s.340-366.
806
Karolczak Waldemar: Reklama handlowa w dawnym Poznaniu (do 1918 r.). 1991 nr 1/2 s.111-126, 7 tabl.
807
Karwacki Antoni: Na marginesie ankiety usługowej. 1962 nr 2 s.45- -54, tab.
808
Kirkin [Stanisław]: O estetykę reklamy. 1923 s.150-157. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.265-270.
809
Kostrzewski Bogdan: Handel międzynarodowy w Wielkopolsce przed wiekami. 1962 nr 2 s.11-15, fot.
810
Leitgeber Jarosław: Z dziejów handlu i kupiectwa poznańskiego. Czasy Prus Południowych i Księstwa Warszawskiego (1793-1815). 1932 s.343- -366; 1933 s.46-64, 129-165, 289-338; 1934 s.1-65.
811
Ławicki Lech: Pawilony reklamowe w latach 1871-1929. 1996 nr 4 s.67-82, fot.
812
Pezacki Wincenty: Aktualne zmiany poznańskiego rynku mięsnego. 1993 nr 3/4 s.455-492, fot., wykr.
813
Pezacki Wincenty: Miejsca detalicznego zbytu mięsa i wyrobów mięsnych w Poznaniu od średniowiecza do roku 1939. 1994 nr 1/2 s.307- -329, fot.
814
Premjowanie okien wystawowych w Poznaniu. 1924 s.196-199. - Przedruk: 1991 nr 1/2 s.127-129, 5 tabl.
815
Skąpski Mieczysław: Czterdzieści lat poznańskich spółdzielni spożywców. 1961 nr 4 s.43-53.
816
Thamm Jerzy: Struktura handlu detalicznego miasta Poznania w latach 1929-1939. 1962 nr 3 s.41-53, tab.
817
Topolski Jerzy: Handel Poznania w XVI-XVIII wieku. 1996 nr 2 s.25-44, map., wykr.
818
Walkowiak Jan: Rozmieszczenie sieci detalicznej handlu w Poznaniu. 1963 nr 4 s.51-64, tab.
819
Waszak Stanisław: Struktura handlowa miasta Poznania [w 1935 r.]. 1935 s.417-427, tab. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.317-324.
820
Więcławski Bronisław: Wyrachowanie kupców synagogi poznańskiej i ich kramów korzennych, bławatnych, sukiennych w roku 1768. Aneks: "My niżej wyrażeni jakośmy..." 1996 nr 3 s.256-262.
821
[Zaleski Zygmunt] Z.: Obliczanie wskaźników drożyźnianych. 1923 s.56-60.
Organizacje kupieckie
822
Kluczyński Józef: Kartka z historii Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń Kupieckich. Przemysł, handel, rzemiosło. 1945 nr 2 s.66-69.
823
Kupcy poznańscy. Działacze zrzeszeń kupieckich. (Fragment pracy: "Historia kupiectwa wielkopolskiego" dr Hieronima Szatkowskiego uzup. przez pracowników Zrzeszenia: Mariana Nowaka i Józefa Dominiaka). 1995 nr 3 s.223-239, fot.
824
Mika Marjan J[ózef]: Organizacja kupiectwa poznańskiego w wiekach średnich. 1933 s.339-360.
825
Mrugalska-Banaszak Magdalena: Sztandary Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Poznaniu. 1995 nr 3 s.181-192, fot.


Targi i jarmarki

826
Dohnalowa Teresa: Wystawy gospodarcze w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku. 1996 nr 2 s.62- -77, fot.
827
Głowacki Zygmunt: Zarys historji rozwoju targów zbożowych w Poznaniu. 1923 s.65-68, 107-112.
828
Orlik Tadeusz: Jarmarki Świętojańskie w latach 1976-1977. Aneksy: Komitety organizacyjne Jarmarku Świętojańskiego; Jednostki organizacyjne uczestniczące w części handlowej Jarmarku Świętojańskiego (1976-1977). 1978 nr 4 s.119-150, fot., pl.
829
Trzeciakowski Lech: Jak to podczas Jarmarku Świętojańskiego bywało. Jarmarki Świętojańskie w Poznaniu w XIX wieku. 1996 nr 2 s.45-61, fot.
830
Wiesiołowski Jacek: Targi, targowiska, jarmarki w późnośredniowiecznej aglomeracji poznańskiej. 1996 nr2 s.7-24, pl.
831
Zaleski Zygmunt: Jubileuszowa Wystawa Ogrodnicza w Poznaniu. 1926 s.217-220.
832
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Wystawa gospodarcza Związku Miast. 1925 s.123-127.
833
Zaleski Zygmunt: Wystawy poznańskie [1862-1911]. 1926 s.197-216.
POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA
834
Antczak Stanisław: Wkład Poznania w przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r. 1989 nr 2 s.65-77.
835
Krzymień Edmund: Powszechna Wystawa Krajowa 1929 r. a gospodarka miasta Poznania. Część pierwsza. 1964 nr 3 s.35-46, tab., 1 tabl. Część II. 1964 nr 4 s.49-56, tab.
836
Litewka Piotr: Powszechna Wystawa Krajowa (16 maja - 30 września 1929). Część pierwsza. 1979 nr 2 s.37-53, fot., pl., tab. Dokończenie. Aneksy: Umowa zawarta między Towarzystwem "Powszechna Wystawa Krajowa w roku 1929" a Magistratem m. Poznania; Struktura dyrekcji Powszechnej Wystawy Krajowej. 1979 nr3 s.5-23, fot., tab.
837
Ławicki Lech: Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku. Architektura. Część pierwsza. 1976 nr 4 s.29- -47, fot. Część druga. 1977 nr 1 s.47- -61, fot., pl. (Część trzecia). 1978 nr 2 s.77-82, fot., pl. (Część czwarta). 1978 nr 3 s.75-89, fot. (Urbanistyka). 1976 nr 1 s.45-60, fot.
838
Świtała Tadeusz: Opinie o Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 roku. 1989 nr 3 s.57-71, fot.
839
Świtała Tadeusz: Poznań - Pewuce. 1989 nr 4 s.19-33, fot.
840
Świtała Tadeusz: Poznań 16 maja 1929 r. Aneksy: Aleksander Janta-Połczyński: Fanfara na otwarcie Powszechnej Wystawy Krajowej; Przemówienie dyrektora naczelnego Powszechnej Wystawy Krajowej Stanisława Wachowiaka. 1989 nr 2 s.5-29, fot.


MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

841
Askanas Stefan: [Dwudzieste szóste] XXVI Międzynarodowe Targi Poznańskie. Członkowie Rady Ekonomicznej MTP o Targach Poznańskich. 1957 nr 1/2 s.65-68, tab.
842
Askanas Stefan: Targi Poznańskie po pięciu latach od wznowienia. 1959 nr 2 s.5-15, fot., tab.
843
Askanas Stefan: Znaczenie Międzynarodowych Targów Poznańskich dla rozwoju handlu zagranicznego. 1961 nr 2 s.7-16, fot., il., tab.
844
Barciński Florian: Targi Poznańskie jako środek aktywizacji gospodarczej Wielkopolski. Członkowie Rady Ekonomicznej MTP o Targach Poznańskich. 1957 nr 1/2 s.68-72.
845
Byrt Andrzej: A jednak się kręcą. Z... ambasadorem RP w Republice Federalnej Niemiec, b. dyrektorem naczelnym MTP rozm. Kazimierz Marcinkowski. 1996 nr 2 s.157-163, fot.
846
Czubiński Antoni: Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie powojennym (1945-1996). 1996 nr 2 s.172-185, fot., tab.
847
Danielewski Bohdan: Z dziejów Międzynarodowych Targów Poznańskich (1921-1971). 1971 nr 2 s.15- -32, fot.
848
Dąbrowski Kazimierz: Doniosłe znaczenie IV. Targu Poznańskiego [1924]. 1924 s.151-155.
849
Dietz d'Arma Leon: Rozważania na tle potrzeb urbanistyczno-architektonicznych MTP. 1957 nr 1/2 s.49-54.
850
Engel Witold: Pierwsza sesja specjalna poświęcona Międzynarodowym Targom Poznańskim. 1958 nr 3 s.119-132, tab.
851
Engel Witold: Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy Międzynarodowych Targów Poznańskich. 1961 nr2 s.17-38, fot., tab., 1 tabl.
852
Górski Józef: Zagadnienia prawniczo-ekonomiczne Targów Poznańskich. Członkowie Rady Ekonomicznej MTP o Targach Poznańskich. 1957 nr 1/2 s.72-74.
853
Jaśkowiak Franciszek: Gospoda Targowa - Hotel Turystyczny miasta Poznania. 1947 s.182-186.
854
Jaśkowiak Franciszek: Międzynarodowe Targi Poznańskie a poznański ośrodek ruchu turystycznego cudzoziemców. 1961 nr 2 s.39-44, fot.
855
Kayser Tomasz: Targi obecne w całym życiu. Z... wiceprezydentem Poznania i przewodniczącym Rady Nadzorczej MTP rozm. Mieczysław Grabianowski. 1992 nr 2 s.164- -171,fot.
856
Krzymień Edmund: Targi z perspektywy gospodarki finansowej miasta. Członkowie Rady Ekonomicznej MTP o Targach Poznańskich. 1957 nr 1/2 s.74-77.
857
Krzymiński Aleksander: [Dwudzieste czwarte] XXIV i XXV Międzynarodowe Targi Poznańskie. 1956 s.105-123, tab.
858
Krzymiński Aleksander: Targi Poznańskie na tle innych imprez targowych w świecie. 1957 nr 1/2 s.55- -63, tab.
859
Laskowski Stanisław: To, co wspólne - i co osobiste. Z... prezesem Zarządu i dyrektorem naczelnym Międzynarodowych Targów Poznańskich rozm. Kazimierz Marcinkowski. 1996 nr 2 s.122-131, fot.


860
Laskowski Stanisław: Twórca Powszechnej Wystawy Krajowej z perspektywy ponad 70 lat istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich. (Przemówienie Prezesa Zarządu dyrektora Naczelnego MTP). 1993 nr1/2 s.235-238.
861
Łaniewska Barbara: Pomoc z Warszawy. Z... wieloletnim dyrektorem ds.promocji Polskiej Izby Handlu Zagranicznego odpowiedzialnym za sprawy MTP rozm. Lidia Neuman-Gińska. 1996 nr 2 s.149-151, fot.
862
Maciejewski Miron: 35 lat z Targami. Z... b. wiceprezesem Zarządu MTP, dyrektorem biura Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych rozm. Henryk Babendich. 1996 nr 2 s.142-148, fot.
863
Marcinkowski Kazimierz, Maciejewski Miron: Raporty targowe 1993-1995. 1996 nr 2 s.186-211, tab., wykr.
864
Matusik Przemysław: Od "wystawy wzorów" do MTP. Targi Poznańskie w II Rzeczypospolitej. 1996 nr 2 s.78-95, fot., il.
865
Mika Zbigniew: Jubileusz pięćdziesięciolecia Międzynarodowych Targów Poznańskich. 1971 nr 4 s.143- -149, fot.
866
Młyńczak Magdalena: Nie dać się zaskoczyć. Z... szefem protokołu Międzynarodowych Targów Poznańskich rozm. Joanna Kępińska. 1996 nr 2 s.152-156, fot.
867
Montgomery Bryan: List gratulacyjny Prezydenta Związku Targów Międzynarodowych. 1996 nr 2 s.119-121, fot.
868
Mulczyński Jarosław: Plakaty targowe. Od I Targu Poznańskiego do 68 Międzynarodowych Targów Poznańskich (1921-1996). 1996 nr 2 s.109- -118, il.
869
Nitschke Krzysztof: Rozwój infrastruktury Poznania w latach 1921- -1976 na tle rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich. Aneks: Wypis z protokółu posiedzenia Prezydium Rady Narodowej (7 III 1958 r.). 1982 nr 3/4 s.45-55, fot.


870
Nowicki T[omasz]: Garść fragmentów z historii wielkiego dzieła [Międzynarodowe Targi Poznańskie]. 1947 s.64-68.
871
Pierwsze powojenne Targi w Poznaniu (21-30 wrzesień 1946). Przemówienie Prezydenta Miasta [Stanisława Sroki]. 1946 s.221-224.
872
Płończak Tadeusz: Problemy urbanistyczne Międzynarodowych Targów Poznańskich. 1957 s.45-48.
873
Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu [Eugeniusza Kwiatkowskiego] w sprawie zezwolenia na urządzenie corocznego Targu Poznańskiego [Warszawa 12 III 1928]. 1928 s.202-203.
874
Rosochowicz Alfred: Ostatnie Targi manifestacją gospodarczą Polski Ludowej. 1949 s.125-132, fot.
875
Schmidt Bolesław: Rozbudowa Międzynarodowych Targów Poznańskich. 1949 s.40-51, il., fot., pl.
876
Sitarek Henryk: Międzynarodowe Targi Poznańskie (1921-1977). 1978 nr 2 s.5-16, fot.
877
Skowroński Antoni: Znaczenie Targów Poznańskich dla rozwoju przemysłu spożywczego. Członkowie Rady Ekonomicznej MTP o Targach Poznańskich. 1957 nr 1/2 s.77-79.
878
Smoczyński Stanisław: Od A do Z. Z... pracownikiem MTP z półwiecznym stażem rozm. Tomasz Stachowiak. 1996 nr 2 s.137-141, fot.
879
Stefański Franciszek: [Trzydziestopięciolecie] 35-lecie Targów Poznańskich (1921-1956). 1956 s.146-154.
880
Szmidtowa Jadwiga: Międzynarodowe Targi Poznańskie i ich dydaktyczne wykorzystanie. 1950 s.152-157, fot.
881
Targ Poznański. 1923 s.35, 61.
882
Trochowski Marian: Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym (1921-1939). 1978 nr4 s.39-51, fot., pl., tab.
883
Waschko Stanisław: Targi Poznańskie jako środek poprawy struktury polskiego handlu zagranicznego. Członkowie Rady Ekonomicznej MTP o Targach Poznańskich. 1957 s.79-82.
884
Węgrzyk Zygmunt: Na wysoki połysk. Z... dyrektorem MTP w latach 1966-1973 rozm. Danuta Marcinkowska. 1996 nr 2 s.132-136, fot.
885
Wojciechowski Henryk: Efektywność Międzynarodowych Targów Poznańskich dla życia gospodarczego Poznania. 1962 nr 2 s.17-30, tab.
886
Wojciechowski Henryk: Rola Poznańskich Targów Krajowych w życiu gospodarczym kraju. 1963 nr 1 s.23-36, tab.
887
Woźniak Tadeusz: Rozbudowa Międzynarodowych Targów Poznańskich. 1960 nr 1/2 s.102-117, fot., tab.
888
Zakrzewski Zbigniew: Zagadnienia Targów Poznańskich w działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członkowie Rady Ekonomicznej MTP o Targach Poznańskich. 1957 nr 1/2 s.82-84.
889
Żelisławski Jerzy: [Dwudzieste siódme] XXVII Międzynarodowe Targi Poznańskie. 1958 nr 3 s.63-79, tab.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej