f. Konferencje naukowe

1408
Frąckowiak Fr[anciszek]: Przemówienie powitalne przewodniczącego Prezydium RN m. Poznania. ["Sesja Uniwersytet - Miasto" 17 XII 1958]. 1959 nr 1 s. 8.
1409
Gąsiorowski Antoni: Sesja Naukowa poświęcona problematyce Powstania Wielkopolskiego. 1958 nr 4 s.70-75.
1410
Grot Zdzisław: Siódmy Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu. 1948 s. 303-307.
1411
Klafkowski A[lfons]: Przemówienie rektora UAM wygłoszone na otwarciu Sesji. ["Sesja Uniwersytet - Miasto" 17 XII 1958]. 1959 nr 1 s. 5-7.
1412
Klafkowski A[lfons]: Słowo końcowe rektora UAM. ["Sesja Uniwersytet - Miasto" 17 XII 1958]. 1959 nr1 s. 43-44.
1413
Koćka-Krenzowa Hanna: Sesja naukowa "Józef Kostrzewski - dzieło i dziedzictwo". 1986 nr 4 s. 93-100, fot.
1414
Kolokwium naukowe "Gotyckie i wczesnorenesansowe płyty nagrobne z Poznania i Szamotuł" - dyskusja. Oprac. Jerzy Domasłowski. 1991 nr 3/4 s. 87-99, fot., 1 tabl.
1415
[Krokowski Stanisław]: Orędzie wrocławskie (na marginesie wrocławskiego Kongresu Intelektualistów). 1948 s. 297-302.
1416
Krzymień E[dmund]: Problematyka miasta a jego szkoły wyższe. Referat z-cy przewodniczącego Prez. RN m. Poznania. ["Sesja Uniwersytet - Miasto" 17 XII 1958]. 1959 nr 1 s. 9-15.
1417
["Sesja Uniwersytet - Miasto" 17 XII 1958]. Dyskusja. (Streszczenie). 1959 nr 1 s. 23-42.
1418
Skotnicki Eugeniusz: Organizacja VI Kongresu Techników Polskich [2-4 IX 1971]. 1973 nr 1 s. 167-172, fot.
1419
Stempniewicz Mirosława: Sesja naukowa bibliotekarzy (4-5 IV 1968 r.). 1968 nr 4 s. 101-102.
1420
Waszak St[anisław]: Uniwersytet w służbie mojego miasta. Referat. ["Sesja Uniwersytet - Miasto" 17 XII 1958]. 1959 nr 1 s. 16-22.
1421
Wojtkowski Andrzej: Na powitanie Zjazdu Historyków Polskich. Poglądy pisarzy poznańskich pierwszej połowy wieku XIX na epoki w historji. 1925 s. 217-235.
1422
Zaleski Zygmunt: [Czwarty] IV. Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Poznaniu. 1925 s. 271-272.
1423
Ziółek Bogumił: Sesja naukowa poświęcona procesom rozwoju Poznania w Polsce Ludowej. 1967 nr 3 s.123-127.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej