i. Komunikacja, transport, łączność

Komunikacja kolejowa i lotnicza
1173
Bugowski Jan: [Sto] 100 lat Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego im. 2. Armii Wojska Polskiego w Poznaniu. 1970 nr 4 s.134-146, fot.
1174
Kaletka Adam Henryk: W 100-lecie otwarcia pierwszej wielkopolskiej linii kolejowej: Stargard - Poznań. 1948 s.177-190, il.
1175
Marciszewski Janusz, Sporakowski Grzegorz: Niezwykła historia hali Zeppelina. 1997 nr 3 s.280-287, fot.
1176
Mikulski Mieczysław: Cywilny port lotniczy Ławica i jego działalność eksploatacyjna. 1973 nr 3 s.59-74, fot., map., pl., tab., wykr.
1177
Mikulski Mieczysław: Udział Poznania w początkach rozwoju komunikacji lotniczej w Polsce w latach 1919-1928. 1971 nr 4 s.21-40, fot., tab.
1178
Parysek Jerzy J.: Kształtowanie się poznańskiego węzła komunikacyjnego. 1978 nr 4 s.63-74, sch., tab.


Ulice, mosty, drogi wodne

1179
Boiński Edmund: Pierwszy etap regulacji Warty w Poznaniu (1965-1968). 1969 nr 2 s.177-183, fot.
1180
Chybiński Aleksander: Most Chwaliszewski. 1924 s.49-56.
1181
Chybiński Aleksander: Rzeka Warta i jej znaczenie dla miasta Poznania. 1923 s.116-123, 132-135, tab.
1182
Dyliński Ryszard: Port rzeczny w Poznaniu w latach 1900-1938. 1968 nr 2 s.28-53, fot., tab., wykr.
1183
Głuszak Józef: Funkcje rzeki Warty w nowym układzie urbanistycznym Poznania. 1970 nr 2 s.17-23.
1184
Gomolec Przemysław: Poznańska flota na morzach i oceanach. Aneks: Poznańskie patronaty morskie. 1982 nr 1/2 s.41-44.
1185
Krzyżaniak Florian: Budowa trasy wylotowej Poznań - Katowice w latach 1974-1977. Aneksy: Rada budowy; Kierownicy budowy; Obiekty inżynierskie na trasie wylotowej Poznań - Katowice (odcinek miejski). 1978 nr 3 s.57-74, fot., 1 tabl.
1186
Matczak Piotr: Możliwości i ograniczenia komunikacji rowerowej w Poznaniu dostrzegane przez mieszkańców miasta. 1993 nr 3/4 s.422-435, wykr.
1187
Pertek Jerzy: Pół wieku dziejów s/s "Poznań" (1927-1977). Aneks: Dane techniczno-eksploatacyjne "Poznania". 1977 nr 3 s.47-63, fot.
1188
Przepiora Mieczysław: Problemy projektowania miejskich odcinków Trasy E-8. Aneks: Projektanci zachodniego odcinka miejskiego Trasy E-8. 1977 nr 2 s.53-68, fot., 1 tabl.
1189
Ryżyński Andrzej: Południowo-wschodnia przeprawa mostowa. 1996 nr 1 s.188-205, fot., il.
1190
Śmigaj Bronisław: Nowa poznańska trasa mostowa. 1961 nr 4 s.5- -14, fot., il., szk.
1191
Tetzlaw Jerzy: Poznański transport wodny. 1958 nr 3 s.39-61, tab.
1192
Załubski Jan: Budowa Trasy E-8 w latach 1972-1974 (odcinek miejski - wschodni). Aneks: Lista przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych, zatrudnionych przy budowie miejskiego wschodniego odcinka Trasy E-8. 1975 nr 2 s.39-57, fot., pl.
1193
Załubski Jan: Budowa Trasy E-8 w latach 1974-1975. (Odcinek miejski - zachodni). Aneksy: Inwestorzy, projektanci i budowniczowie; Rada budowy; Kierownicy budowy w latach 1974-1975 (odcinek miejski); Obiekty inżynierskie na Trasie E-8 (odcinek zachodni miejski). 1977 nr 2 s.15-52, fot., 2 tabl.
1194
Załubski Jan: Otwarcie mostu Chrobrego. 1965 nr 3 s.118-120, fot.


Komunikacja miejska

1195
Basiński Apoloniusz: Poznańska kolej konna (1880-1898). 1937 s.317- 323. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.259-263.
1196
Cerski Roman: Jubileusz osiemdziesięciolecia poznańskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. 1960 nr 4 s.129-133, fot.
1197
Cyprian Tadeusz: Problemy komunikacyjne miasta Poznania. 1962 nr 3 s.11-22.
1198
Czarnecka Aleksandra: Komunikacja miejska w poznańskich dokumentach archiwalnych. 1992 nr 3/4 s.211-228.
1199
Grzywacz Mirosław, Kirych Aleksander: Komunikacja masowa w Poznaniu w latach 1945-1970. 1974 nr 4 s.19-32, fot., tab., 4 tabl., wykr.
1200
Kompowski Adam: Poznański korek. 1993 nr 1/2 s.287-293, map., fot.
1201
Krych Andrzej: Procesy rozwojowe w układzie transportowo-przestrzennym Poznania. (Część pierwsza). 1989 nr 2 s.79-106, tab., sch., wykr. (Część druga). 1989 nr 3 s.129- -146, pl., tab.
1202
Marchwicki Jerzy, Nadolski Edmund: Sto lat komunikacji miejskiej w Poznaniu (1880-1980). Aneksy: Tablica honorowa zasłużonych pracowników; Przewodniczący Rady Zakładowej w latach 1945-1979. 1979 nr 4 s.17-54, fot., tab.
1203
Marchwicki Jerzy: [Pięćdziesiąt] 50 lat istnienia elektrycznego tramwaju w Poznaniu. 1948 s.140-147, il.
1204
Nowak Zygmunt: Poznański Szybki Tramwaj jako prametro dla Poznania. Aneksy: Planowanie i projektowanie szybkiego tramwaju; Kronika budowy. 1986 nr 1 s.5-23, fot., pl.
1205
Rzeczyński Bernard: Aktualne problemy organizacji i techniki ruchu ulicznego w Poznaniu. 1963 nr 3 s.53-65.
1206
Sobkowiak Jarosław: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu obsługi mieszkańców Poznania w zakresie publicznej komunikacji miejskiej. 1992 nr 3/4 s.284-290, map., tab.
1207
Strenk Marian: Obchody stulecia komunikacji miejskiej (1979-1980). Aneks: Poznaniacy odznaczeni z okazji jubileuszu. 1980 nr 4 s.63-71, fot., pl.
Telekomunikacja
1208
Kieliszewski Mieczysław: Telekomunikacja poznańska w latach 1885-1965. Rozwój telekomunikacji w Poznaniu w latach 1885-1975 (szkic monograficzny). 1975 nr 3 s.27-45 fot.,tab.
1209
Pędowski Wojciech: Warunki socjalne w latach 1966-1975. Rozwój telekomunikacji w Poznaniu w latach 1885-1975 (szkic monograficzny). Aneksy: Kierownicy Urzędu Telekomunikacyjnego w Poznaniu oraz central miejskich w latach 1919-1975; Lista zasłużonych pracowników telekomunikacji w Poznaniu w latach 1945- -1975. 1975 nr 3 s.56-62, fot.
1210
Storczyk Henryk, Ziemski Adam: Urząd Telefonów Miejscowych w latach 1966-1975. Rozwój telekomunikacji w Poznaniu w latach 1885- -1975. 1975 nr 3 s.46-56, fot., tab.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej