II. Zagadnienia historii kościołów i zakonów

424
Błaszczyk Iwona: Św. Roch - patron Miasteczka i jego dwa poznańskie kościoły. 1997 nr 1 s. 281-305, fot., szk.
425
Borwiński Jerzy: Budowa kościoła garnizonowego przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu oraz dzieje związanej z nim dawnej gminy ewangelickiej św. Łukasza na Jeżycach. 1994 nr 3/4 s. 470-474.
426
Eckhardtówna Joanna: Materiały do historii sztuki i kultury z kronik oo. Franciszkanów poznańskich. 1947 s. 23-37, fot.
427
Grot Zdzisław: Nadanie Kazimierza Jagiellończyka z r. 1465 dla kościoła Bożego Ciała w Poznaniu. 1937 s. 232-239.
428
Józefa Rogalińskiego wizytacja kościołów chwaliszewskich w 1779 roku. Tłum. i wydali Anna Pawlaczyk i Jacek Wiesiołowski. 1995 nr 1 s. 75-96, pl.
429
Kaczmarczyk Kazimierz: Niedole Karmelitanek poznańskich w r. 1704. 1931 s. 44-47. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.209-211.
430
Kalendarz świętych, błogosławionych, świątobliwych i pobożnych Poznaniaków i Wielkopolan z pism staropolskich hagiografów Hiacynta Pruszcza, Stanisława Duńczewskiego i Floriana Jaroszewicza zestawiony, przez Wandę Karkucińską i Jacka Wiesiołowskiego wydany. 1994 nr 3/4 s. 7-103.
431
Kantak Kamil: Antoni Duś z Poznania i jego proces [bernardyn, XVI w.]. 1937 s. 301-316.
432
Kantak Kamil: Dalsze przyczynki do dziejów Dominikanów poznańskich. 1930 s. 335-342.
433
Kantak Kamil: Egzemplarz poznański kroniki Komorowskiego. 1935 s. 292-320.
434
Kantak Kamil: Kalendarz Dominikanów Poznańskich [z pocz. XVI w.]. 1935 s. 398-406.
435
Kantak Kamil: Kronika Bernardynów poznańskich. 1925 s. 161-180, 203-215.
436
Kantak Kamil: Kronika Franciszkanów poznańskich. 1937 s. 121-132.
437
Kantak Kamil: Przyczynki do dziejów Bernardynów poznańskich. 1926 s. 105-116, 166-167.
438
Kantak Kamil: Przyczynki do dziejów Dominikanów poznańskich. 1927 s. 367-374.


439
Kantak Kamil: Rękopisy franciszkańskie w bibliotekach polskich. (Odczyt w Tow. Bibliofilów w Poznaniu). 1926 s. 56-59.
440
Kantak Kamil: Sylwetki Bernardynów poznańskich. Klemens z Radymna. 1527/1553. 1927 s. 80-95. - II. Jeszcze Klemens z Radymna. III. Innocenty z Czerniejewa. (1537-1595). 1927 s. 243-255. - Fabian Orzeszkowski 1495-1575. 1928 s. 86-94. - Bonawentura Krzeciek z Poznania. 1928 s.160-178. - Piotr Poznański. 1928 s.240-260. - Jan Szklarek. 1928 s.314- -328. - Innocenty z Kościana. 1929 s.39-51. Dwaj sufragani: Jakób Dziaduski i Maciej Marjan Kurski. 1929 s.113-132. - Dwaj sufragani - Maciej Marjan Kurski 1660-1681. 1929 s. 180- -194. - Krzysztof Poznańczyk. 1929 s.319-331. - Jan Kapistran Szysiecki. 1930 s. 68-87. - Szymon z Poznania. 1933 s. 95-105. - Juljan Fujarski, ostatni gwardjan poznański. 1934 s. 224-243. - Celestyn z Poznania i inkunabuły po nim pozostałe. 1935 s. 104-112.
441
Kantak Kamil: Wojciech z Sochaczewa, dominikanin, sufragan poznański 1506-1529. 1939 s. 2-11.
442
Kantak Kamil: Z dziejów Franciszkanów poznańskich. 1937 s. 205- -221, fot.; 1938 s. 40-48.
443
Karkucińska Wanda, Pawlaczyk Anna, Wiesiołowski Jacek: Księga cudów poznańskiego kościoła Bożego Ciała (1493-1604). 1992 nr 3/4 s. 59-127.
444
Karkucińska Wanda, Wiesiołowski Jacek: Początki kultu Matki Boskiej Łaskawej z klasztoru franciszkańskiego przy św. Rochu, a potem na Podgórzu w mieście Poznaniu. 1997 nr 1 s. 306-336, fot.
445
Kiec Olgierd: Ewangelicka Gmina św. Mateusza na Wildzie 1889- -1945. 1994 nr 3/4 s. 456-469.
446
Kiec Olgierd: Polski Zbór Ewangelicko-Augsburski w Poznaniu 1920-1939. 1996 nr 1 s. 278-287, fot.
447
Kurzawa Zofia: Katolicy niemieccy przy kościele oo. Franciszkanów w Poznaniu. 1992 nr 1/2 s. 19-30.
448
Kurzawa Zofia: Replika z 1871 roku [kościół Bożego Ciała]. 1992 nr 3/4 s. 57-58.
449
Kurzawa Zofia: Zapomniany klasztor. Dawny kościół i klasztor oo. Reformatów. 1997 nr 1 s. 129-152, fot., il., pl.
450
Magowska Anita: Kronika cudów dokonanych w kościele Bożego Ciała w Poznaniu jako compendium medicum. 1992 nr 3/4 s. 160-168.
451
Mika Marian J[ózef]: Kiedy powstał kościół św. Wojciecha w Poznaniu? 1945 nr 2 s. 14-20.
452
Mika Marian J[ózef]: Kult św. Jana Nepomucena w Poznaniu. 1937 s.225-231. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.203-207.
453
Modrzejewski Józef: Kasata jezuitów poznańskich. 1997 nr 4 s. 291-302, il.
454
Morze Łaski Bożej, które Pan Bóg w Koronie Polskiej po różnych miejscach, przy obrazach Chrystusa Pana i Matki jego Przenaświętszej na serca ludzi pobożnych i w potrzebach ratunku żądających, z głębi miłosierdzia swego nieprzebranego, co dzień obficie wylewa [...] przez Piotra Hiacynta Pruszcza [...] do wiadomości podana. W Krakowie [...] roku 1662. Opracował: Jacek Wiesiołowski. 1994 nr 3/4 s. 150-163, fot.


455
Noryśkiewicz [Jan Kanty]: Sekularyzacja klasztoru oo. Bernardynów w Poznaniu. Wspomnienia w setną rocznicę. 1934 s. 145-185.
456
Pawłowczak Józef: Zniesienie i wymarcie zakonu Reformatów na Śródce. (Z okazji 100-lecia istnienia Zakładu dla Głuchoniemych w klasztorze poreformackim). 1932 s. 1-41.
457
Rerus Tomasz: Historyja o dziwnym nalezieniu Ciała Bożego na tym miejscu, gdzie teraz w Poznaniu Kościół Bożego Ciała zową; z niektóremi cudami, które Pan Bóg Wszechmogący i po dziś dzień okazywać raczy przez..., zakonnika Zakonu Panny Maryjej od Góry Karmelusz, znowu na druk wydana. [Kraków: Stanisław Szarffenberg 1583]. Wydała: Wanda Karkucińska. 1992 nr 3/4 s. 7-13.
458
Rogaliński Józef, ks.: Wizytacja kościoła filialnego św. Sebastiana w mieście Piotrowie, należącego do kościoła macierzystego kolegiackiego i parafialnego św. Mikołaja w Poznaniu, roku 1779 dnia 27 maja sporządzona. 1997 nr 1 s. 244-248, il.
459
Rogaliński Józef: Wizytacja kościoła parafialnego św. Małgorzaty w mieście Śródka koło Poznania roku 1779, dnia 8 czerwca sporządzona. Przetłumaczyli: Anna Pawlaczyk, Jacek Wiesiołowski. 1997 nr 1 s. 56-80, fot.
460
Sikorski Jan Chryzostom: O cudzie trzech hostii w Poznaniu w roku pańskim 1399 do biskupa poznańskiego Laurentego Goślickiego. Wydała i przetłumaczyła Anna Pawlaczyk. 1992 nr 3/4 s. 14-16.
461
Stęszewska-Leszczyńska Ewa: Poznańskie synagogi. 1992 nr 1/2 s.102-118, rys., 14 tabl.
462
Trajdos Tadeusz M.: Legenda Bożego Ciała u poznańskich karmelitów i działalność kultowa klasztoru w Ipoł. XV w. 1992 nr 3/4 s. 27-44.
463
Trajdos Tadeusz M.: Stanisław "Bydgosta" z Poznania. 1994 nr 3/4 s.128-139, fot.
464
Tyc Teodor: Legenda kościoła Panny Marji na wyspie tumskiej. 1926 s. 121-130. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.19-26.
465
Tyc Teodor: O kościółku św. Gotharda i kulcie tego świętego. 1924 s. 125-133. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.33-39.
466
Tycówna Marja: Kościół św. Mikołaja w Poznaniu. 1926 s. 249-254. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 27-31.
467
Węgrzynek Hanna: Dzieje poznańskiej legendy o profanacji hostii do połowy XVII wieku. 1992 nr 3/4 s.45-56.
468
Wiesiołowski Jacek: Funkcjonowanie poznańskiego kultu pątniczego w kościele Bożego Ciała (kon. XV - pocz. XVII wieku). 1992 nr 3/4 s.128-159.
469
Wiesiołowski Jacek: "Przydatek cudów" i jeszcze o Bożym Ciele. 1994 nr 1/2 s. 398-432, fot.
470
Wiesiołowski Jacek: Z dawnych dziejów kościoła św. Rocha na Łacinie. 1997 nr 1 s. 249-280, fot.
471
Wojtczak Maria: Poznańskie siostry diakoniski (1866-1945). 1996 nr4 s. 252-265, fot., il.
472
Wojtkowski Andrzej: O cudzie trzech hostii i zapomnianym patronie miasta Poznania. 1936 s. 464-489. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 89-105.
473
Wojtkowski A[ndrzej]: Wjazd biskupa Stefana Wierzbowskiego na biskupstwo poznańskie. 1932 s. 423- -426.
474
Z historii poznańskiego sanktuarium Bożego Ciała. 1992 nr 3/4 s.17-26.
475
Zaleski Zygmunt: Herezja Jana Czerskiego w Poznaniu. 1924 s. 161-195.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej