k. Warunki życia mieszkańców Poznania

1219
Gruchman Bohdan, Ziółek Bogumił: Przyczynek do badań stopy życiowej mieszkańców Poznania w latach 1949-1955. 1957 nr 1/2 s.5-29, tab.
1220
Horn-Maciejewska Maria: Odżywianie ludności Poznania w roku 1946. 1972 nr 2 s.51-70, tab., 1 tabl.
1221
Kaczmarek Tomasz, Klebba Ewa, Matykowski Roman, Tobolska Anna: Warunki mieszkaniowe miejskich osiedli substandardowych Poznania i Gniezna. 1993 nr 1/2 s.294-317, fot., pl., tab.
1222
Krasiński Zdzisław, Kwissa Benedykt: Kształtowanie dochodów ludności Poznania w latach 1950-1964. 1966 nr 2 s.25-35, tab.
1223
Krasiński Zdzisław, Kwissa Benedykt: Kształtowanie wydatków ludności Poznania w latach 1950-1964. 1966 nr 4 s.37-48, tab.
1224
Krzymień Edmund: Poznański problem ludzi najgorzej mieszkających. Część I. 1962 nr 4 s.5-16, tab. Część II. 1963 nr 2 s.15-26, tab.
1225
Krzymień Edmund: Poznański problem mieszkaniowy. 1956 s.89- -104, tab.
1226
Krzymień Edmund: Remonty domów mieszkalnych w Poznaniu - problem nadal nie rozwiązany. 1958 nr4 s.37-48, tab.
1227
Krzymień Edmund: Zmiany w sytuacji mieszkaniowej Poznania w latach 1945-1980. (Studium porównawcze). Część pierwsza. 1982 nr 3/4 s.21-31, tab. Część druga. 1984 nr 1/2 s.65-86, tab.
1228
Kubiak M[arian], Michalak J[an]: O zagrzybieniu budynków mieszkalnych w Poznaniu. 1959 nr 2 s.29-37.
1229
Pilecka-Lasik Izabela: Znane a zapomniane czyli powrót do tradycyjnych funkcji wnętrza mieszkalnego. 1994 nr 1/2 s.245-270, fot.
1230
Waszak Stanisław: Rozwój stosunków mieszkaniowych Poznania w latach 1921-1931. 1934 s.247-250.
1231
Waszak Stanisław: Warunki mieszkaniowe w zniszczonym Poznaniu. 1948 s.215-225, tab.
1232
Zaleski Zygmunt: Brak mieszkań w Poznaniu. 1926 s.37-42.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej