1233
Biderman Eugeniusz, Kaczmarek Tomasz: Zdrowotność mieszkańców Poznania w latach 1980-1989. 1992 nr 3/4 s.268-283, tab.
1234
Bross Kazimierz: O początkach obecnej opieki lekarskiej nad ubogimi chorymi zainicjowanej przez dra Karola Marcinkowskiego. 1926 s.7-12.
1235
Bugowski Jan: Pięćdziesięciolecie Państwowej Wytwórni Protez w Poznaniu (1919-1969). 1969 nr 4 s.132-138, fot.
1236
[Czterdziestolecie] 40-lecie Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 1993 nr 3/4 s.493-500, fot.
1237
Jankowiak Józef: Wspomnienia z życia postępowych medyków w Poznaniu w latach 1918-1939. 1964 nr 2 s.31-36, fot.
1238
Karłowska Maria: Dzieje analityki lekarskiej w Poznaniu w latach 1918-1962. Szkic monograficzny. Aneks: Maria Karłowska [biogram]. 1976 nr 2 s.67-71, fot.
1239
Kowalski Ireneusz: Poznańska organizacja Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1945-1948. Aneks: Spis lekarzy zatrudnionych w PCK. 1984 nr 1/2 s.47-63, fot.
1240
Kowalski Ireneusz, Stański Mieczysław: Rozwój i funkcje społeczne przemysłowej służby zdrowia w Poznaniu (1950-1974). 1976 nr 4 s.21-28, tab.
1241
Magowska Anita: Wybrane problemy ochrony zdrowia w Poznaniu w latach 1914-1922. 1993 nr 1/2 s.196-206, tab.
1242
Mika Marian J[ózef]: O dawnym szpitalu św. Łazarza w Poznaniu. 1948 s.103-119, il., pl.
1243
Miłosz Stanisław: Poznańsko-Pomorskie Zrzeszenie Lekarzy Społeczno-Kasowych (1929-1933). Aneksy: Statut Poznańsko-Pomorskiego Zrzeszenia Lekarzy Spoleczno-Kasowych (fragmenty); Kazimierz R. Koronkiewicz. 1976 nr 3 s.63-73, fot.
1244
Namysłowska Henryka, Namysłowski Zbigniew: Rozwój lecznictwa otwartego w Poznaniu w latach 1945-1965. Część II. Lata 1961-1965. 1967 nr 3 s.27-41, fot., tab.
1245
Pietraszkiewicz Andrzej, Sikorski Maciej, Skorupski Walerian: Problemy poznańskiej służby zdrowia. Część I. 1968 nr 3 s.5-18, tab. Część II. 1968 nr 4 s.15-28, tab.
1246
Posłuszna Aleksandra: Choroby alergiczne w strukturze przestrzennej Poznania. 1976 nr 2 s.73-77.
1247
Szulc Tadeusz: Miejski Wydział Zdrowia Publicznego. 1926 s.240-247.
1248
Szulc Tadeusz: Służba zdrowia i higjena publiczna w mieście Poznaniu. 1933 s.427-433, fot.
1249
Szulczewski Zdzisław: Służba sanitarno - epidemiologiczna w Poznaniu w latach 1945-1970. 1973 nr 2 s.57-67, fot., tab.
1250
Willa Henryk: Problemy stomatologii poznańskiej w latach 1945-1985. Aneks: Kierownicy Wojewódzkiej Przychodni Lekarsko-Dentystycznej. 1988 nr 2 s.5-18, fot., tab.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej