m. Tereny rekreacyjne, parki, place zabaw dziecięcych, ogród zoologiczny, ogródki działkowe

1251
Deja Walentyna: Ogrody działkowe Poznania na tle warunków przyrodniczych miasta. Aneks: Ogrody działkowe w Poznaniu do 1939 r. 1983 nr 3 s.57-62, tab.
1252
Dzięczkowski Andrzej: Park miejski im. Tysiąclecia Państwa Polskiego na Malcie. 1967 nr 4 s.47-53, fot., szk.
1253
Flotyńska J[anina], Flotyński J[an]: Projekt szaty roślinnej zwierzyńca na Malcie. 1959 nr 4 s.64-72, il., map.
1254
Flotyński Stanisław: O zmianach zespołów roślinnych okolic Jeziora Maltańskiego. 1972 nr 3 s.67-72, fot., pl.
1255
Jaśkowiak Fr[anciszek]: Płuca wielkiego Poznania winny być rozszerzone [Wielkopolski Park Narodowy]. 1946 s.227-228.
1256
Jaśkowiak Franciszek: Wielkopolski Park Narodowy zielone zaplecze Poznania. 1958 nr 2 s.33-48, fot., map.
1257
Karolczak Waldemar: Kąpieliska rzeczne w międzywojennym Poznaniu. 1996 nr 4 s.47-66, fot., il.
1258
Karolczak Waldemar: Parki publiczne, skwery i promenady dawnego Poznania (do 1914 roku). 1993 nr3/4 s.38-97, fot., il., pl.
1259
Łukasiewicz Aleksander: Konkurs na projekt Ogrodu Botanicznego w Pawłowicach k. Poznania. 1979 nr 2 s.143-145.
1260
Łukasiewicz Aleksander: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1974 nr 2 s.45-56, fot., pl.
1261
Łukasiewicz Aleksander: Uroczystości jubileuszowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1976 nr 2 s.106-109, fot.
1262
Magacz Tadeusz: Rozwój i stan placów zabaw dziecięcych w Poznaniu w latach 1945-1965. Aneks: Place zabaw w Poznaniu. A. Place zabaw w roku 1934. B. Place zabaw w roku 1965 (na dzień 31 XII 1964 r.). 1966 nr 1 s.25-37, fot., tab.
1263
Mrugalska-Banaszak Magdalena: Uroki Drogi Dębińskiej - zapomniany trakt spacerowy dawnego Poznania. 1993 nr 3/4 s.7-37, fot., il., pl.
1264
Niziołek Andrzej: Otocjony rodzą w ukryciu czyli poznańskie Zoo w swoim 123 roku. 1993 nr 1/2 s.275- -283, fot.
1265
Nowe łazienki rzeczne na Warcie przy Bociance. 1925 s.184-187.
1266
Przyrembel Stanisława: Zieleń Poznania w czasie wojny (1939-1945). 1945 nr 2 s.34-37.
1267
Rakowski Wiesław: Działalność i cele poznańskiego Ogrodu Zoologicznego pod polskim zarządem (1919-1936). 1936 s.534-570, tab., 2 tabl.
1268
Rakowski Wiesław: Przeszłość i przyszłość Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. 1946 s.27-38, tab.
1269
Runge Stanisław: [Sześćdziesięciolecie] 60-lecie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. (1871-1931). 1932 s.308-322, fot.
1270
Strauss E[dward]: Normy zieleni w miastach zachodnich. 1930 s.195-199.
1271
Szafran Helena: Ogrody ozdobne Poznania dawniej a dziś. 1961 nr 4 s.69-85, fot., il., map., szk., tab.
1272
Szulczewski J[erzy] W[ojciech]: O roślinności Poznania powojennego. 1948 s.133-139, il.
1273
Taborski Adam: Stulecie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. 1975 nr3 s.178-190, fot., pl.
1274
Wodziczko A[dam]: Zieleń w okolicy Poznania. 1930 s.199-205.
1275
Zaleski Antoni: O ogrodach poznańskich. 1931 s.169-182.
1276
Zaleski Zygmunt: Zieleń w Poznaniu. Z Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. 1930 s.188-195.
1277
Zjazd poświęcony sprawom ogródków działkowych. 1927 s.300-302.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej