Co nowego w PAHM?

Co nowego w Poznańskich Archiwum Historii Mówionej?

Poniżej prezentujemy kilka najnowszych nagrań zrealizowany przez PAHM.

kadr z pracy poznańskiego archiwum historii mówionej. na zdjęciu znajduje się kamera nakierowana na osobę, z którą przeprowadzany jest wywiad. kamera jest wyostrzona, rozmówca rozmyty. - grafika artykułu
kadr z pracy poznańskiego archiwum historii mówionej

Rozmowa z Mirosławem Słowińskim absolwentem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu i doktorem nauk humanistycznych. W czasach studenckich i po nich zajmował się organizowaniem studenckich festiwali kulturalnych w Poznaniu. Od grudnia 1985 do lipca 1989 był zastępcą kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR, później wiceministrem kultury i sztuki w rządzie premierów M. Rakowskiego i T. Mazowieckiego. Jest też producentem filmowym (m.in. "Quo Vadis") i pisarzem.

LINK DO FILMU

Wywiad ze Zbigniewem Teusem działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich, uczestnikiem protestów Marca 1968 roku w Poznaniu. Zbigniew Theus urodził się 2 lutego 1947 roku w Pruszczu-Bagienicy, małej wsi w Borach Tucholskich. Studiował w Poznaniu, gdzie był aktywnym uczestnikiem życia studenckiego. Uczył się na jednym roku m.in. z Tomaszem Szymańskim, Lechem Raczakiem, Stanisławem Barańczakiem czy Markiem Kirschke. Po ukończeniu studiów aktywnie działał w obszarze kultury: w domach kultury na Winogradach, w latach 1978-1985 jako dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów, od 1993-1996 jako dyrektor Pałacu Kultury w poznańskim zamku cesarskim, który przekształcił w Centrum Kultury Zamek. Był też zastępcą dyrektora Teatru Nowego (1997-2004). Do dziś działa w Akademickim Klubie Seniora i w Fundacji Sceny na Piętrze.

LINK DO FILMU

Rozmowa ze Sławomirą Wronkowską-Jaśkiewicz byłą sędzią Trybunału Kontytucyjnego (9 lat). Od ukończenia studiów prawniczych była związana z UAM w Poznaniu. W 1971 obroniła doktorat pod kierunkiem profesora Zygmunta Ziembińskiego, w 1982 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W 1995 roku otrzymała tytuł profesora nauk prawnych. Zasiadała w Radzie Legislacyjnej działającej przy prezesie Rady Ministrów.

LINK DO FILMU

Polecamy także relacje z pierwszych częściowo wolnych wyborów w historii Polski po II wojnie światowej (4 czerwca 1989 roku). Zapraszamy na rozmowy z poznańskimi działaczami, którzy 33 lata temu byli już na końcówce wyborczej rywalizacji (m.in. z Andrzejem Porawskim, Maciejem Musiałem, Leonardem Szymańskim, Anną Potok, Andrzejem Aumillerem).

LINK DO FILMÓW

sieci społecznościowe