Fest Księgarnia - Nagrody Specjalne przyznane!

Nagrody Specjalne za szczególne osiągnięcia Księgarni w zakresie popularyzacji czytelnictwa i promocji książki towarzyszące plebiscytowi "Fest Księgarnia" zostały przyznane!

Zdjęcia zwycięskich księgarń - grafika artykułu
Nagroda Specjalna

Miejski program Fest Księgarnia jest formą promocji księgarstwa, zachęty do spotkań z książką i odwiedzania kameralnych miejsc, w których od lat kultywuje się upowszechnianie czytelnictwa. Od bieżącego roku plebiscytowi towarzyszy Nagroda Specjalna przyznawana księgarniom za ich szczególne osiągnięcia w zakresie popularyzacji czytelnictwa i promocji książki.

Księgarnie mogły przesłać zgłoszenie zawierające dokumentację swoich działań dotyczących organizacji różnorodnych wydarzeń dla czytelników, warsztatów, spotkań, akcji internetowych, promocyjnych itp., które miały miejsce w przedziale od 5.07.2021 r. do 31.07.2022 r. w Poznaniu.

W I edycji nagrody nadesłano 6 zgłoszeń. Jury konkursowe dokonało oceny i przyznało 3 nagrody po 2.000,00 zł. Nagrodę Specjalną otrzymały:

1. Bookowski Księgarnie Poznań

Za zaangażowanie, wszechstronną działalność i umiejętne łączenie tradycyjnych i nowoczesnych form promocji czytelnictwa. Za przemyślaną aktywność w mediach społecznościowych przybliżającą nowości wydawnicze oraz tytuły warte przeczytania. Organizację licznych spotkań z autorami, otwartość na nowe inicjatywy i współpracę z innymi podmiotami. Gotowość do podejmowania nowych wyzwań i zastosowanie nieszablonowych metod dotarcia do czytelnika.

2. Księgarnia Arsenał

Za długie tradycje księgarskie i konsekwencję w działaniu wbrew wszelkim trudnościom. Za odwagę w sięganiu po niszowe gatunki i dotarcie do wąskiego grona odbiorców. Za otwartość i przygotowanie wydarzeń kierowanych do obywateli Ukrainy. Za kultywowanie bogatej tradycji regionu i aktywizowanie czytelników do odkrywania lokalnej historii. Za wychodzenie naprzeciw czytelnikom i tworzenie rodzinnej atmosfery. Organizację spotkań autorskich i liczne rabaty dla nowych i stałych odbiorców.

3. Księgarnia Bookarest

Za wspieranie lokalnych inicjatyw i budowanie więzi sąsiedzkich. Za stałą promocję pozycji książkowych i trendów wydawniczych w mediach społecznościowych pod hasłem "księgarz bez głowy poleca" oraz interesujące wprowadzenie głosu księgarzy do debaty o czytelnictwie i nowych tytułach. Za szeroką dystrybucję i umiejętny, wysokojakościowy dobór oferowanych książek.

sieci społecznościowe