Nagroda Naukowa dla prof. Przemysława Matusika

Profesor Przemysław Matusik, autor wydanej w naszym Wydawnictwie czterotomowej Historii Poznania i redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania, został tegorocznym laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Prof. Przemysław Matusik - laureat Nagrody Naukowej Miasta Poznania 2022 r. (fot. materiały prasowe) - grafika artykułu
Prof. Przemysław Matusik - laureat Nagrody Naukowej Miasta Poznania 2022 r. (fot. materiały prasowe)

Przemysław Matusik jest historykiem, prodziekanem Wydziału Historii UAM ds. naukowych, wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członkiem rad naukowych, m.in. Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Raczyńskich. Zajmuje się dziejami XIX w., zwłaszcza zaboru pruskiego, przemianami religijnymi, procesami modernizacyjnymi i historią miejską. Wśród jego publikacji znajdują się m.in.: monografia "Nadeszła epoka przejścia...". Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871 (2011), przygotowana do druku klasyczna praca Moritza Jaffego Poznań pod panowaniem pruskim (2012), a także czterotomowa Historia Poznania (2021). Od 2007 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania", a od 2015 r. jej redaktorem naczelnym. Pod jego redakcją ukazały się m.in. monograficzne tomy "Kroniki": Okupacja 1-2 (2009, nr 2, 3), PTPN 1857-2017 (2017, nr 1), 1918. Od rewolucji do powstania (2018, nr 3), Uniwersytetowi na stulecie (2019, nr 1).

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku naukowego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania. Nagrodę przyznaje Kapituła powołana przez Radę Miasta Poznania. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym.

Wręczenie Nagrody Naukowej Miasta Poznania odbywa się zawsze podczas uroczystej sesji RMP 29 czerwca - w dniu Święta Miasta, patronów Poznania - świętych Piotra i Pawła.

oprac. red.

sieci społecznościowe