Zmarł Prof. Bogdan Walczak

1 lutego 2022 roku zmarł prof. Bogdan Walczak, językoznawca, polonista i slawista, były prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i były dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, wieloletni cżłonek Kolegium Redakcyjnego Kroniki Miasta Poznania.

Czarno-białe zdjęcie Prof. Bogdana Walczaka - grafika artykułu
Czarno-białe zdjęcie Prof. Bogdana Walczaka

Bogdan Walczak był także historykiem języka i popularyzatorem zagadnień językoznawczych, zwłaszcza z zakresu kultury języka.

Urodzony w Miłosławiu, ukończył Filologię Polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1996 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Pracował w Uniwersytecie w Lyonie jako lektor języka polskiego, piastował funkcję dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, prorektora ds. ogólnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz wiceprezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Jego dorobek twórczy obejmuje kilkaset publikacji, w tym m.in. Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie (1987), Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii (1991). Jest także współautorem książek Na końcu języka: poradnik leksykalno-gramatyczny (1992), Słownik gwary miejskiej Poznania (1997).

Został uhonorowany m.in.: Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową Miasta Poznania, odznaką honorową "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego" i Medalem Towarzystwa "Polonia". W 2016 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

oprac. red. kultura.poznan.pl

sieci społecznościowe