VII. Recenzje i omówienia książek

2645
Cader Benedykt: Z pamiętnych dni wyzwolenia Wielkopolski i Poznania w roku 1945. Poznań 1962. Rec. Kubiak Stanisław: Wyzwolenie Poznania i Wielkopolski. 1962 nr 2 s. 130-131.
2646
Czernik Stanisław: Okolica poetów. Poznań 1961; Szenic Stanisław: Pitaval wielkopolski. Warszawa 1960. Rec. Szymił Kazimierz: Okolica poetów i Pitaval wielkopolski. 1963 nr 4 s.109-112.
2647
Czubiński Antoni, Makowski Edmund: Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej. Tom I: lata 1918-1928. Poznań 1963. Rec. Markiewicz Władysław: Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce. 1964 nr 4 s. 152-153.
2648
Czubiński Antoni, Olszewski Marian: Z rewolucyjnych tradycji Poznańskiego w latach 1919-1938. Poznań 1959; Zylberberg Zelik: Zwycięska wiosna. Wspomnienia i dokumenty z dziejów walki postępowej i rewolucyjnej młodzieży wielkopolskiej. Poznań 1958. Rec. Kubiak Stanisław: Dwie książki o ruchu robotniczym w Poznaniu i Wielkopolsce. 1960 nr 1/2 s. 211-214.
2649
Gomolec Ludwik, Kubiak Stanisław: Terror hitlerowski w Wielkopolsce. Poznań 1962. Rec. Kułtuniak Jerzy: Terror hitlerowski w Wielkopolsce. 1962 nr 4 s. 143-145.
2650
Grot Zdzisław: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim (1848-1850). Poznań 1961. Rec. Jakóbczyk Witold: Posłowie polscy w sejmie pruskim. 1962 nr 3 s. 153.
2651
Grot Zdzisław, Paprocki Franciszek: Szkice poznańskie 1794-1864. Warszawa 1957. Rec. Jakóbczyk Witold. 1957 nr 3/4 s. 121-123.
2652
Jakóbczyk Witold: Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. (Dzieje pracy organicznej). T. I. 1815-1850. Poznań 1951; T. II. 1850-1890. Poznań 1959. Rec. Kubiak Stanisław: Z dziejów pracy organicznej. 1961 nr 3 s. 108-110.
2653
Jantos Henryk, Kułtuniak Jerzy, Romanowski Zdzisław: Ziemia gwałtownie przebudzona. Reportaże. Poznań 1962. Rec. Fornalczyk Feliks: Wielkopolska na wyrywki. 1963 nr 1 s.115-117.
2654
Karaśkiewicz Norbert: Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe imienia Henryka Wieniawskiego 1935, 1952, 1957. Poznań 1962. Rec. Jeszka Lech: Monografia konkursów. 1963 nr1 s. 114-115.
2655
Klanowski Tadeusz: Germanizacja gimnazjów w W. Ks. Poznańskim i opór młodzieży w latach 1870-1914. (Na przykładzie Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu). Poznań 1962. Rec. Jakóbczyk Witold: Zdziejów walki z germanizacją. 1963 nr 1 s. 113-114.


2656
Komar Andrzej: Budżet Miasta Poznania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Poznań 1962. Rec. Małecki Marian: Budżety miasta Poznania w latach 1945-1960. 1963 nr 4 s. 108-109.
2657
Kowalenko Władysław: Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich - Uniwersytet Poznański 1940-1945. Poznań 1961. Rec. Kułtuniak Jerzy: Uniwersytet Poznański w latach 1940- -1945. 1962 nr 3 s. 153-155.
2658
Kronika Akademii Medycznej w Poznaniu od 1 stycznia 1950 r. do 30 września 1957 r. Poznań 1959; Rocznik Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Rok 1956/57. Poznań 1958. Rec. Czubiński Antoni: Kroniki poznańskich uczelni. 1961 nr 1 s. 127-130.
2659
Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata akademickie 1945- -1954/55. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1955/56; za rok akademicki 1956/57; za rok akademicki 1957/58. Red. Janusz Deresiewicz, Adam Łopatka. Poznań 1957-1960. Rec. Czubiński Antoni: Kroniki Uniwersyteckie. 1960 nr 4 s. 154-156.
2660
Kronthal Arthur: Dr Karol Marcinkowski. Eine Schilderung seines Lebens, seines Wirkens und seiner Zeit. Breslau 1925. Rec. Wojtkowski A[ndrzej], 1925 s. 241-244.
2661
Kubiak Stanisław: Ruch socjalistyczny w Poznańskiem 1872-1890. Poznań 1961. Rec. Jakóbczyk Witold: Ruch robotniczy w Wielkopolsce w latach 1872-1890. 1962 nr 2 s. 129-130.
2662
Kultura ludowa Wielkopolski. Praca zbior. pod red. Józefa Burszty. T.I. Poznań 1960. Rec. Ochmański Władysław: Kultura ludowa Wielkopolski. 1961 nr 1 s. 124-127.
2663
Literackie przystanki nad Wartą. Praca zbior. pod red. Z. Szweykowskiego. Poznań 1961. Rec. Szymił Kazimierz: Literackie przystanki nad Wartą. 1963 nr 1 s. 117-118.
2664
Łuczak Czesław: Przemysł wielkopolski w latach 1815-1870. Warszawa 1959; Łuczak Czesław: Przemysł wielkopolski w latach 1871-1914. Poznań 1960. Rec. Maciejewski Henryk: Sto lat wielkopolskiego przemysłu. 1961 nr 4 s. 171-173.
2665
Motty Marceli: Przechadzki po mieście. Warszawa 1957. Rec. Jakóbczyk Witold. 1957 nr 3/4 s. 119-121.
2666
Olszewski Marian: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. (Album). Poznań 1963. Rec. Kubiak Stanisław: Powstanie wielkopolskie 1918/1919. 1964 nr 4 s. 154-155.
2667
Ostrowska-Kębłowska Zofia: Pałac Działyńskich w Poznaniu. Poznań 1958. Rec. Tatarkiewicz Władysław. 1958 nr 4 s. 114-116.
2668
Poznań. Oprac. zespół. Poznań 1958. Rec. Jakimowiczówna Teresa. 1958 nr 4 s. 116-118.
2669
Poznań. Poznań 1960. Rec. Aleksandrowicz Maria: Album "Poznań". 1961 nr 1 s. 121-122.
2670
Poznańskie wspominki. Poznań 1960. Rec. Dubowski Adam: Poznańskie wspominki. 1961 nr 3 s.110-111.
2671
Program Wyborczy Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu; Poznań; Program Wyborczy Dzielnicy Grunwald; Program Wyborczy Dzielnicy Poznań-Jeżyce; Program Wyborczy Dzielnicy Nowe Miasto; Program Wyborczy Dzielnicy Stare Miasto; Wilda - twoja dzielnica. Poznań 1961. Rec. Orlik Tadeusz: Program najbliższych lat. 1961 nr 3 s. 101-105.
2672
Radkiewicz Wacław: Dzieje Zakładów "H. Cegielski" w Poznaniu (1846-1960). Studium ekonomiczno-historyczne. Poznań 1962. Rec. Maciejewski Henryk: Historia i nowa gałąź produkcji Zakładów "H. Cegielski". 1964 nr 2 s. 93-95.


2673
Rataj Maria: Zaułki grzesznego miasta. Poznań 1962. Rec. Fornalczyk Feliks: Pamiętnik dziecka ulicy. 1962 nr 4 s. 140-143.
2674
Rocznik Statystyczny miasta Poznania 1951-1959. Poznań 1960. Rec. Puchalski Tadeusz: Miasto w liczbach. 1961 nr 1 s. 130-132.
2675
Sajkowski Adam: Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański. Poznań 1961. Rec. Herman Daria: Krzysztof Opaliński - wojewoda poznański. 1961 nr 3 s. 111-112.
2676
Siemiankowski Feliks: Trudne dni. Poznań 1963. Rec. Szymił Kazimierz: Pamiętnik trudnych dni. 1964 nr 2 s. 91-92.
2677
Słownik biograficzny pracowników książki polskiej. Zeszyt próbny. Łódź 1958. Rec. Grot Zdzisław: Słownik biograficzny pracowników książki polskiej. 1960 nr 3 s. 127.
2678
Szymańska Maria: Bibliografia historii Poznania. Poznań 1960. Rec. Pawlikowski Witold: Bibliografia historii Poznania. 1961 nr 4 s. 173-175.
2679
Warkoczewska Magdalena: Widoki starego Poznania. Poznań 1960. Rec. Aleksandrowicz Maria: Stary Poznań w ilustracji. 1960 nr 3 s. 126-127.
2680
Wicherkiewiczowa Maria: Jan Quadro z Lugano. Opowieść o budowniczym Ratusza Poznańskiego. Poznań 1960. Rec. Aleksandrowicz Maria: Opowieść o budowniczym Ratusza Poznańskiego. 1960 nr 4 s. 153-154.
2681
Wroniak Zdzisław: Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918-1919. Poznań 1963. Rec. Kubiak Stanisław: Sprawa polskiej granicy zachodniej. 1964 nr 2 s. 92-93.
2682
Wybitni Wielkopolanie XIX wieku. Pod red. Witolda Jakóbczyka. Poznań 1959. Rec. Czubiński Antoni: Jubileuszowa pozycja Wydawnictwa Poznańskiego. 1959 nr 3 s. 121-122.
2683
Z ruchu wydawniczego. 1923 s. 37, 62-63, 86-87, 127, 158-160, 201- -204, 221-223, 244-246; 1924 s. 21, 47- -48, 63-64, 82-83, 123-124, 159-160, 199-200, 251-252; 1925 s. 21-23, 43-44, 67-68, 86-87, 127-128, 149-160 [oprac.] Zygmunt Zaleski, 194-196, 216, 244, 273-275; 1926 s. 23-24, 43-44, 62-64, 83-84, 119-120, 168, 191-192, 223-224, 247-248, 275-276; 1927 s. 104-108, 209- -212, 303-307, 410-416; 1928 s. 111-115, 199-202, 287-292, 367-374; 1929 s. 75- -80, 161-168, 239-249, 345-354 [oprac.] Zygmunt Zaleski, 354-358; 1930 s.109- -112, 206-208, 289-292, 382-386; 1931 s.80-83, 184-186, 288-290; 1932 s.147- -152, 302-304, 447-451; 1933 s. 126-128, 284-287, 437-442; 1934 s. 140-144, 253- -256, 443-452; 1935 s. 142-148, 336-340, 434-440; 1936 s. 149-152, 256-260, 606- -612; 1937 s. 114-119, 198-203, 383-391; 1938 s. 96-105, 242-252, 395-404, 553- -563; 1939 s. 69-91, 207-223.
2684
Z wydawnictw. 1946 s. 72-73, 158, 214-220; 1947 s. 104-109, 197-207, 285-288; 1948 s. 226-228; 1949 s. 108- -111, 198-200.


2685
Zagadnienia silnikowego napędu statków polskiej produkcji. Praca zbior. Poznań 1962. Rec. Zimowski Lech: Historia i nowa gałąź produkcji Zakładów "H. Cegielski". 1964 nr 2 s.95-96.
2686
Zimowski Lech: Zagadnienia urbanistyki i planowania regionalnego. Poznań 1960. Rec. Orlik Tadeusz: O planowaniu miast i osiedli. 1960 nr 4 s. 156-157.
2687
Ziółkowski Janusz: Rozwój Międzynarodowych Targów Poznańskich. Poznań 1961. Rec. Engel Witold: O Targach w ciągu wieków. 1961 nr 4 s. 169-170.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej