Komunikat dot. dokumentacji wpływającej do Urzędu

Komunikat dot. dokumentacji wpływającej do Urzędu

Komunikat dot. dokumentacji wpływającej do Urzędu - grafika artykułu
Komunikat dot. dokumentacji wpływającej do Urzędu

Zgodnie z pismem okólnym nr 11/2020 Sekretarza Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad postępowania z dokumentacją wpływającą do Urzędu, obsługą klienta Urzędu oraz stosowanych środków ochrony w Urzędzie Miasta Poznania w związku ze zwalczaniem epidemii wywołanej chorobą COVID-19 dokumentacja wpływająca do Urzędu w postaci tradycyjnej (papierowej) doręczana przez klientów poddawana jest obowiązkowej co najmniej 24-godzinnej kwarantannie.

sieci społecznościowe