Nowelizacja Prawa budowlanego

Od 19 września 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Na grafice widać otwartą książkę - grafika artykułu
Nowelizacja Prawa Budowlanego

Nowe przepisy, przede wszystkim:

  • dokonują istotnego podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny,
  • zmieniają regulacje dotyczące uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
  • poruszają kwestię istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego w trakcie realizacji inwestycji,
  • wprowadzają klarowny podział robót budowlanych w zakresie konieczności uzyskania stosownych zgód budowlanych, tj. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, czy też zwolnienia z obowiązku podejmowania czynności przed organami administracji architektoniczno-budowlanej.

W załączniku udostępniamy tekst ustawy Prawo budowlane - z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 19.09.2020 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP prowadzi intensywne przygotowania
do wprowadzenia nowych regulacji w życie.
Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu:

Telefonicznie:
(61) 878 55 52 - Biuro Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury

Osobiście
Punkt informacyjny Wydziału Urbanistyki i Architektury (działający od 14 września br.)
w godzinach 10:00 - 12:00
parter
budynek C
Plac Kolegiacki 17 w Poznaniu

  

Jednocześnie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
Nowe regulacje stanowią wyzwanie również dla nas.

Załączniki

sieci społecznościowe