Od 14 września 2020 r. rusza punkt informacyjny

Punkt informacyjny Wydziału Urbanistyki i Architektury

Plakat informujący o punkcie informacyjnym Wydziału Urbanistyki i Architektury - grafika artykułu
Punkt informacyjny Wydziału Urbanistyki i Architektury

Od 14 września 2020 r. zapraszamy do punktu informacyjnego Wydziału Urbanistyki i Architektury

codziennie
10:00 - 12:00
(parter, budynek C, plac Kolegiacki)

Informacje w zakresie:
- Prawa Budowlanego,
- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- bieżących postępowań prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury.

sieci społecznościowe