Statystyki Wydziału Urbanistyki i Architektury

Rok 2019

Podsumowanie prowadzonych spraw przez UA - rok 2019 - grafika artykułu
Statystyki za rok 2019

W roku 2019 Wydział wydał:

- 1205 decyzji o warunkach zabudowy,

- 3295 pozwoleń na budowę,

- 1721 zgłoszeń robót budowlanych,

- 729 zaświadczeń o samodzielności lokalu,

- 2654 opinii,

- 341 ZRIDów oraz inwestycji celu publicznego.

Statystyka obejmuje sprawy zakończone pozytywnie.

Wydział Urbanistyki i Architektury, w ramach zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, jest odpowiedzialny za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Do zadań jednostki należy również administracja architektoniczno-budowlana, czyli wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zatwierdzanie projektów budowlanych, rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych, a także wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu.

sieci społecznościowe