Zespół wsparcia Inwestora

Wydział Urbanistyki i Architektury wspiera Inwestorów w Poznaniu

Cztery ręce złączone zaciśniętymi piąstkami na tle stołu z dokumentami - grafika artykułu
Wspieramy Inwestorów

Z myślą o podmiotach chcących zainwestować w Poznaniu, ale mających wątpliwości dotyczące administracji architektoniczno-budowlanej, przy Wydziale Urbanistyki i Architektury UMP powstał Zespół Wsparcia Inwestora

W zakres jego kompetencji wchodzi wyjaśnianie wątpliwości dotyczących zapisów obowiązujących planów miejscowych oraz przepisów techniczno budowlanych, jak również procedur administracyjnych.

Do zadań Zespołu należy przede wszystkim wsparcie inwestycji strategicznych z punktu widzenia interesów miasta, ale także mieszkańców, którzy pragną realizować zadania inwestycyjne.

Przydatne informacje:

 • Jak można uzyskać pomoc?
  Przyszłych jak i obecnych Inwestorów zachęcamy, by kierowali swoje pytania na adres:centrum@um.poznan.pl
 • Co powinna zawierać wiadomość?
  Im bardziej szczegółowe pytanie zostanie skierowane do Wydziału, tym bardziej precyzyjna odpowiedź zostanie przekazana.
  Np. adres inwestycji, wstępny opis zamierzenia budowlanego, wizualizacje, czego dotyczącą wątpliwości Inwestora.
 • Kto jest członkiem Zespołu?
  W skład zespołu wchodzą pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury, których kompetencje i wiedza obejmują rozległy zakres obejmujący Prawo Budowlane oraz planowanie przestrzenne.
 • Czy Zespół działa podczas "zagrożenia pandemią'?
  Wydział Urbanistyki i Architektury pomimo trudności związanych z zagrożeniem pandemią oraz ograniczeniem kontaktów stara się wspierać wszystkich swoich Klientów.
  Spotkania organizowane są zgodnie z obowiązującymi zasadami panującymi w Urzędzie Miasta Poznania.
  Jeżeli to możliwe korespondencja oraz odpowiedzi na pytania udzielane są za pośrednictwem wiadomości elektronicznych, linii telefonicznych lub strony internetowej.

Wszystkich obecnych i przyszłych Inwestorów zapraszamy do kontaktu.

Dyrekcja Wydziału Urbanistyki i Architektury
z Pracownikami

sieci społecznościowe