plakat

Czy możliwy jest porządek w świecie chaosu? - Uniwersytecki Wykład na Zamku

10.03.2015
18:00 19:30

Fundacja UAM, CK Zamek oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na kolejny - marcowy wykład uniwersytecki, który odbędzie się we wtorek 10 marca o godzinie 18.00 w Sali Kominkowej CK Zamek.

Tym razem spojrzenie na porządek z perspektywy historyczno-politycznej, którą przybliży prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Wstęp bezpłatny!

Celem wykładu jest odpowiedzenie na pytanie, jak wyglądała na przestrzeni dziejów kondycja intelektualna, moralna, polityczna i społeczna narodów i państw w zglobalizowanym świecie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, autorka posłuży się wieloma odwołaniami historycznymi. Poprowadzi uczestników przez analizę tzw. porządku westfalskiego, wiedeńskiego, wersalskiego, jałtańsko-poczdamskiego, by w końcu skoncentrować się na postzimnowojennym chaosie. Przyjrzy się szansom tworzenia trwałego porządku międzynarodowego, możliwościom wpływu jednostki na ład światowy i uwarunkowaniom pokojowego porządku w XXI w.

Zobacz fundacja.ppnt.poznan.pl/index.php/item/576-czy-mozliwy-jest-porzadek-w-swiecie-chaosu