plakat

Wielka zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski

2016-05-21 ( sobota )
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, Poznań

Małe Wielkie Historie to społeczna akcja zbierania pamiątek historycznych. W gmachu głównym Biblioteki Raczyńskich przy pl. Wolności 19 w Poznaniu, 21 maja w Noc Muzeów, będzie można przekazać historyczne i rodzinne pamiątki. Szczególne znaczenie - podkreślają pomysłodawcy - mają przedmioty związane z polską drogą do niepodległości -  tej w 1918 roku, jak i w roku 1989.

Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą oraz elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami a także wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych. Finał akcji nastąpi w Święto Niepodległości.

Podczas zbiórki darczyńcy otrzymają pamiątkowe certyfikaty. Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski.

Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: 22 211 90 29 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl.