Czerwiec"56

Konkurs plastyczny "Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60. rocznicę"

2016-05-13 ( piątek ) – 2016-05-31 ( wtorek )
Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956

Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956 przy ulicy Św. Marcin 80/82 zaprasza uczniów poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ośrodków opiekuńczo- wychowawczych  do udziału w konkursie na plakat upamiętniajacy 60. rocznicę Czerwca"56. Konkurs trwa od lutego do 31 maja 2016 r.

Prace muszą mieć forme plakatu informującego o 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Mogą być wykonane dowolną techniką. Komisja konkursowa wyłoni finalistów w czterech kategoriach: szkoły podst. klasy I-III, szkoły podst. klasy IV- VI, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załaczniku.

Załącznik