Czerwiec"56

Czerwiec"56 w filatelistycznej odsłonie

2016-05-13 ( piątek ) – 2016-06-02 ( czwartek )
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 os. Kosmonautów 111

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 w Poznaniu organizuje konkurs pod hasłem " Poznański Czerwiec 1956 w filatelistycznej odsłonie". Cele konkursu:

- upowszechnianie znajomości historii najnowszej wśród dzieci:

  • nauczania przedszkolnego,
  • edukacji wczesnoszkolnej,
  • nauczania systematycznego;

- rozwijanie wrażliwości wizualnej oraz umiejętności tworzenia narracji za pomocą różnych środków plastycznych. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów: nauczania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania systematycznego przedszkoli i szkół podstawowych w Poznaniu.

Ostateczny termin przesyłania prac: 25.05.16 r.

Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości podsumowującej działania projektowe, która odbędzie się 02.06.16 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac konkursowych wraz z informacją o ich autorach (imię, nazwisko, klasa, szkoła). Wybrane przez komisję konkursową prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu podczas uroczystości podsumowującej działania projektowe, która odbędzie się 02 czerwca 2016 r. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Załącznik