x

Wykład w PTPN- "Niepodległy« dzień codzienny mieszkańców wielkopolskiej wsi"

2018-03-22 ( czwartek )
18:00
Sala Posiedzeń PTPN przy ul. S. Mielżyńskiego 27/29

Organizatorzy zapraszają na drugi marcowy wykład otwarty w ramach projektu "Poznański sposób na niepodległość", który odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. S. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Wykład zatytułowany "»Niepodległy« dzień codzienny mieszkańców wielkopolskiej wsi" wygłosi dr hab. Anna Weronika Brzezińska.
Dr hab. Anna Weronika Brzezińska pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Jest również prezesem poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Kierunki badań prowadzonych przez naszego gościa to m.in. dziedzictwo kulturowe polskiej wsi i przemiany wiejskiego krajobrazu kulturowego, konstruowanie tożsamości regionalnej w warunkach przerwanej ciągłości kulturowej, współczesny ruch regionalny i animacja kultury lokalnej oraz społeczny kontekst funkcjonowania tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła.
Dr hab. Anna Weronika Brzezińska zapowiada swój wykład w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w następujący sposób:
"11 listopada 1918 roku wypadał w poniedziałek. Polska odzyskała niepodległość, Wielkopolskę za chwilę czekało powstanie wielkopolskie, ale życie toczyło się dalej... Tego dnia nie ukazał się numer »Kurjera Poznańskiego«, ale w wydaniu z dnia następnego można było przeczytać ogłoszenie matrymonialne, w którym »kawaler, lat 33, rolnik z rodziny obywatelskiej« pragnie ożenku i czeka na oferty od pań »posiadających większe gospodarstwo«. Nadzieja na nowe życie w odrodzonym kraju? Czy zadawaliśmy sobie kiedyś pytania, jak ten ważny dzień został zapamiętany poprzez ówczesnych Wielkopolan oraz co odzyskanie niepodległości oznaczało dla życia codziennego przeciętnego mieszkańca wielkopolskiej wsi? W kalendarzu gospodarskim dzień ten oznaczał koniec robót na polach i początek zimy. Po raz ostatnio także wypędzano bydło na pastwiska. Dzień jak co dzień, a jednak... inny - już niepodległy".
Wykładowi otwartemu tradycyjnie towarzyszyć będzie jednodniowa wystawa przygotowana przez pracowników Biblioteki PTPN, zatytułowana "Stroje ludowe i obyczaje wsi wielkopolskiej na przełomie XIX i XX wieku", obejmująca materiały ze zbiorów Biblioteki PTPN. Zarówno na wykład, jak i wystawę - wstęp wolny!

opr.sw

Zobacz ptpn.poznan.pl/