Plakat: przecinające się pasy na wzór planu miasta i ulic.
Klub Raszyn ul. Rynarzewska 9, Poznań

Zumba z Zuzą

Strona 1 2 4