x

NOWE ŻYCIE - epidemia jako zmiana, czyli co to znaczy infekować - streaming z wykładu

2020-03-26 ( czwartek )
18:00-20:00
online

Jak piszą organizatorzy - "Podczas spotkania z Bartoszem Mroczkowskim podejmiemy próbę rozpoznania obecnej sytuacji z perspektywy teorii i praktyki afektów. Każdy tryb stawania się stanowi powiązanie różnych przepływów afektów, czyli nowe sposoby cielesnych przekształceń: długotrwałe przebywanie w izolacji powoduje wytwarzanie się nowych rodzajów nawyków, praktyka różnych form higieny wyczula nas na postrzeganie innych bodźców. Jak więc zmienia się kontakt z różnymi przestrzeniami, przedmiotami (klamki, ściany, poręcze, itp.)? Czym jest i czy możliwe jest "stawanie się (z) wirusem"? Jak zmienia się postrzeganie zarażania (w tym: zarażania informacją oraz silnymi, afektywnymi komunikatami wizualnymi)? I wreszcie - jaka jest relacja pomiędzy kryzysem epidemiologicznym i wytworzeniem się potencjalności dla nowych rodzajów przekształceń?"

Więcej informacji

opr.sw