Pocztówka z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego, ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

Tajemnice Iłły - Poetka i Marszałek

2020-09-26 ( sobota )
16:00-17:00
Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, ul. Gajowa 4/8, Poznań; online

Poetka i Marszałek, czyli o "Ścieżce obok drogi" Kazimiery Iłłakowiczówny
Gdy myślimy o Kazimierze Iłłakowiczównie, przed oczami mamy także Józefa Piłsudskiego, w którego sekretariacie pracowała poetka. Ich relacja była jednak czymś więcej niż tylko tym, co łączy pracodawcę i jego podwładną. Iłła przyznawała, że otaczała Marszałka czcią i uwielbieniem. Podczas oprowadzania uczestnicy przyjrzą się kluczowym momentom w ich znajomości, które zostały opisane w książce wspomnieniowej "Ścieżka obok drogi". Autorka miała z powodu tej publikacji ogromne kłopoty. Publicznie oskarżano ją o pretensjonalność, kłamstwo i przedstawienie Piłsudskiego w złym świetle.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci".

Zobacz www.facebook.com/events/3417389718322693/