Zdjęcia Tenorów.
Aula UAM (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), ul. Henryka Wieniawskiego 1, Poznań

Koncert - 10 Tenorów

Logo Galerii.
Galeria Tak, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

Wystawa Przyjaciele

archiwalny szkic przezentujący plan przebudowy CK Zamek
CK Zamek, Hol Wielki, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Wystawa - Projekt Zamek

Strona 1 2