Clipart dzieci w szkole

Wakacyjne turnusy dla dzieci z problemami szkolnymi

2014-06-27 ( piątek ) – 2014-08-29 ( piątek )
08:00-20:00
Centrum Tomatisa, os. Piastowskie 36/1, 61-151 Poznań

Kategoria: Zdrowie Dziecko

Czy Twoje dziecko ma problemy z zachowaniem lub nauką? Trwają zapisy na wakacyjne TURNUSY w poznańskim Centrum Tomatisa. Czas wakacji to idealny termin do podjęcia terapii uznanej przez lekarzy neurologów i pediatrów, a stworzonej przez profesora medycyny Alfreda Tomatisa. Dziecko wypoczywa a jednocześnie zachodzą istotne zmiany w obrębie jego uwagi słuchowej. Dodatkowo prowadzimy akcję profilaktyczną. Wypełnij ankietę na www.treningsluchowy.pl lub zadzwoń i zadaj pytanie ekspertom. Zobacz spis objawów, które są powiązane z zaburzeniem percepcji słuchowej. Usuń przyczynę a zobaczysz jak Twoje dziecko się zmieni.

Podstawą zastosowania terapii medycznej - jest badanie diagnostyczne. Jeżeli przyczyna złego zachowania dziecka i problemów z nauką jest inna, to również Państwo otrzymacie informację od konsultanta Centrum Tomatisa w Poznaniu. Opieka lekarzy dziecięcych: pediatry, neurologa, psychiatry, alergologa, laryngologa oraz terapeutów: neurologopedy, psychologa - może czasami nie być wystarczająca. Często powikłania poinfekcyjne (np. zapalenie uszu) stanowią zaburzenia percepcji słuchowej. W badaniu audiologicznym dziecko słyszy dobrze, ale występuje problem "słyszenia ze zrozumieniem", szybkiej analizy komunikatu słownego. Warto sprawdzić źródło zaburzeń - www.treningsluchowy.pl (wypełnij ankietę) lub zadzwoń, umów sesję diagnostyczną: tel. 502348094.

"Objawy zaburzeń uwagi słuchowej (wg P. Madaule)" Słuchanie receptywne, skierowane na zewnątrz (do otaczającego świata)

 • zaburzenia koncentracji
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • błędna interpretacja pytań i poleceń
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • konieczność częstego powtarzania poleceń
 • nieumiejętność spełniania wieloczłonowych poleceń.

Słuchanie ekspresyjne skierowane do wewnątrz (kontrola własnych wypowiedzi)

 • monotonne wypowiedzi
 • problemy z płynnością i wyrazistością wypowiedzi
 • ubogie słownictwo
 • nadużywanie stereotypowych wyrażeń
 • nieumiejętność czystego śpiewania
 • mylenie liter lub odwracanie ich kolejności
 • słabe rozumienie tekstu czytanego
 • problemy z czytaniem na głos
 • problemy z głoskowaniem

Funkcje motoryczne

 • brak poczucia rytmu
 • niewyraźne pismo
 • mieszana dominacja
 • problemy z organizacją, strukturą
 • mylenie strony prawej i lewej Poziom energii
 • trudności z porannym wstawaniem
 • męczliwość
 • nadaktywność
 • skłonności do ulegania przygnębieniu (uwaga - do różnicowania z depresją) - poczucie przytłoczenia codziennymi obowiązkami Postawy społeczne
 • mała tolerancja na frustrację
 • tendencja do wycofywania się
 • drażliwość
 • niedojrzałość
 • brak motywacji do nauki/pracy- negatywne nastawienie do nauki/pracy

Zobacz www.tomatis.com