plakat

Skuteczna terapia jąkania - bezpłatne konsultacje i wykład/szkolenie

2016-03-19 ( sobota )
10:00
Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. Konarskiego 6/4, Poznań

Klinika Leczenia Jąkania  zaprasza na spotkanie z cyklu "Jąkanie można wyleczyć !" podczas, którego podejmowany będzie problem jąkania oraz prowadzona bezpłatna konsultacja neurologopedyczno- psychologiczna dla osób jąkających. Udział w zajęciach jest bezpłatny dla każdego uczestnika.

W ramach spotkania będzie wygłoszony wykład pt. "Czy jąkanie jest chorobą?", który  otwiera, ale też kontynuuje, dyskusję co do klasyfikacji jąkania. Spór o definicję jąkania, a tym samym i o jego klasyfikacje, trwa od lat i nie daje jasnej odpowiedzi - czym jąkanie jest? Należałoby ostatecznie uporządkować wiedzę (obserwacje, badania) i uchwycić istotę tego zaburzenia. Jest to niezwykle ważne, ponieważ trafna i właściwa definicja nadaje kierunek właściwej terapii dla osób jąkających się.

Program

  • g. 10:00 - bezpłatne konsultacje dla osób jąkających się - studentów, dorosłych, dzieci i młodzieży wraz z opiekunami
  • g. 13:00 - wykład szkolenie "Czy jąkanie jest chorobą?" dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wykładowców, logopedów i studentów

Zapisy pod numerami telefonów 501 619 643 lub 22 621 39 41 (w godz. 10:00 - 16:00). Liczba miejsc ograniczona.

Zobacz www.jakanie.pl