plakat

Świąteczny Łazarz

2017-12-20 ( środa )
10:00-18:00
Inkubator Kultury Pireus ul.Głogowska 35, Poznań

Wydarzenie ma być okazją do spotkania się mieszkańców dzielnicy w przedświątecznym, Bożonarodzeniowym okresie. Celem jest integracja mieszkańców poprzez wspólne wykonanie ozdób choinkowych oraz budowanie więzi między ludźmi często odległymi społecznie, ale bliskimi lokalizacyjnie. Organizatorzy pragną by uczestnicy "Świątecznego Łazarza" spędzili czas w beztroskiej, przyjemnej atmosferze jednocześnie ucząc się wzajemnej akceptacji, szacunku i rozwijając swoje artystyczne zainteresowania. Takie spotkania służa aktywizacji lokalnej społeczność do wspólnych działań na rzecz rozwoju dzielnicy i kształtowania jej kulturowej tożsamości. Środkiem do tego celu m.in.będą szeroko rozumiane zajęcia plastyczne, których uniwersalny język jest zrozumiały dla wszystkich. Prace podczas zajęć plastycznych będą polegały na wykonaniu ozdób choinkowych z zakupionych materiałów. Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie zawieszenie wykonanych ozdób na okolicznościowej choince na skwerze przy ul.Małeckiego i wspólne odśpiewanie kolęd.

Realizację wydarzenia w Pireusie będą podzielone na część przedpołudniową oraz popołudniową, tak aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Planowane są grupy maksymalnie 40-osobowe. Dla uczestników wydarzenia oraz przybyłych na dekorację choinki na skwerze, organizatorzy proponują drobne prezenty w postaci okolicznościowych kartek pocztowych.

"Świąteczny Łazarz" to szansa na zaprezentowanie potencjału Łazarza, którym niewątpliwie jest IK PIREUS oraz wykorzystanie potencjału kulturalno-artystycznego drzemiącego w lokalnej społeczności.