plakat

Przegląd Filmów GOZpodarnych dla dzieci i młodzieży

2018-10-23 ( wtorek )
10:00
Kino Bułgarska, ul. Bułgarska 19, Poznań

Przegląd Filmów GOZpodarnych realizowany jest jako część Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Week -22 -26 października 2018 ). Jest to inicjatywa Koalicji RECONOMY mająca na celu promocję gospodarki obiegu zamkniętego wśród firm, samorządów, organizacji pozarządowych i konsumentów. Przegląd Filmów GOZpodarnych to adresowany do uczniów szkół podstawowych cykl krótkich spotkań pokazujących najciekawsze i najbardziej wartościowe filmy mówiące o Gospodarce Obiegu Zamkniętego (GOZ).

Będą dwa bezpłatne, godzinne pokazy kinowe o  godz. 10.00 i 11.30. Z uwagi na ograniczoną  liczbę miejsc, trzeba zarezerwować udział pod numerem telefonu: 506 82 63 61. W programie pokazane zostaną dwa filmy animowane Fundacji CultureLab (Eco-Patrol i Inżynierka Wilczyca) oraz dwa obrazy filmowe firmy Stena Recycling (It Starts Here oraz Wspólnie zamknijmy Obieg). Ten ostatni film został nagrodzony Brązową Tarczą podczas Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych 17 Celów. Organizatorzy przewidzieli również krótką prelekcję wprowadzającą młodzież w temat gospodarki obiegu zamkniętego, nie zabraknie też quizu i nagród dla najbardziej aktywnych uczestników.

Gospodarka obiegu zamkniętego (lub gospodarka cyrkularna) to system gospodarczy będący przeciwieństwem dotychczasowego modelu liniowego, który zakłada ciągły wzrost zużycia surowców. Obecnie coraz więcej państw i społeczeństw uświadamia sobie, że nie jest możliwy nieskończony wzrost na planecie o ograniczonych zasobach. Dlatego GOZ stara się ograniczać zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętego obiegu, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych. Główną ideą Tygodnia GOZ jest pokazanie dobrych praktyk, korzyści dla społeczeństwa oraz konkretnych wdrożeń rozwiązań GOZ. W ramach obchodów tygodnia organizowane są  panele dyskusyjne i debaty w całej Polsce, lokalne eventy i wydarzenia a także międzynarodowa konferencja tematyczna.