g

Wystawa - Kraina grodów

2015-02-27 ( piątek ) – 2015-06-30 ( wtorek )
Rezerwat Archeologiczny Genius loci, ul. Ks. I. Posadzego 3

Grodziska to tajemnicze i często zapomniane przez współczesnych ludzi pozostałości obwarowań sprzed wieków. Ukryte w lasach lub pośród pól mają jednak do opowiedzenia własną ciekawą historię. Wiele z grodów wzniesiono jeszcze na długo przed objęciem władzy przez Mieszka I. Inne były natomiast ściśle związane z powstaniem Państwa Pierwszych Piastów, kiedy to potężne twierdze wznoszone z drewna i ziemi stanowiły centra władzy książęcej. Jeszcze inne grody zostały zniszczone i spłonęły, po czym nigdy ich nie odbudowano...

Na wystawie "Kraina grodów" zarysowana zostanie historia powstania i funkcjonowania grodów na obszarze Państwa Piastów. Jej celem będzie także podkreślenie wartości dziedzictwa archeologicznego zachowanego w pozostałościach grodów.

Plakat