i

Jubileusz 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej

2015-06-11 ( czwartek ) – 2015-06-13 ( sobota )
Poznań

Do zadań Instytutu Pamięci Narodowej należy:

  • gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 do 31 grudnia 1989,
  • ściganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej.

Przedmiotem badań Instytutu są m.in.:

  • zbrodnie dokonane przez aparat cywilny i militarny III Rzeszy na ziemiach okupowanej Polski, deportacje do obozów koncentracyjnych,
  • deportacje żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych oraz mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb ZSRR,
  • pacyfikacja ziem polskich między Wisłą a Bugiem w latach 1944-1947 przez jednostki NKWD.

Program jubileuszu