c

Dni kultury czeskiej

2015-10-09 ( piątek ) – 2015-10-12 ( poniedziałek )
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19

Program :

5-9 października, godz. 9.00-20.00 Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, Galeria Edwarda Elżbieta Ryksa - królowa Polski i Czech Starodruki i kartografia dotycząca Czech i Moraw ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich Prezentacja oryginałów: 5, 8 i 9 października 9.00-15.00, 6 i 7 października 9.00-20.00

6 października, godz. 18.00 Biblioteka Raczyńskich, Al. Marcinkowskiego 23/24 Otwarcie wystaw: Josef Čapek - malarz, poeta, pisarz (II piętro) Olga Havlová (Herbaciarnia)

7 października, godz. 18.00-20.00 Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 5 Elżbieta Ryksa - królowa Polski i Czech Prezentacja faksymiliów dwóch rękopisów królowej Elżbiety Ryksy z Muzeum Piśmiennictwa Narodowego na Morawach Wykłady: dr Renata Putzlacher-Buchtová (Uniwersytet Masaryka, Brno): Królowa Elżbieta Ryksa jako postać historyczna i literacka dr Roman Madecki (Uniwersytet Masaryka, Brno): Ślady działalności fundatorskiej i mecenatu królowej Elżbiety Ryksy

8 października, godz. 18.00 Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1 Spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim - eseistą i tłumaczem literatury czeskiej

Impreza towarzysząca: 3 października, godz. 11.00-12.00 Biblioteka dla Dzieci, Al. Marcinkowskiego 23/24 Rodzinne czytanie z Teatrem mplusm Przygody Rumcajsa Václava Čtvrtka

Załącznik

Zobacz www.bracz.edu.pl/