plakat

Konteksty sztuki dawnej i współczesnej

2015-10-29 ( czwartek )
19:00
ODK Słońce, os. Przyjaźni 120, Poznań

Kategoria: Kultura i sztuka Inne

Cykl wykładów połączonych z warsztatami artystycznymi, wystawami, pokazami. Podczas tych spotkań będzie można podróżować po motywach w sztuce, szukać relacji między sztuką dawną a współczesną. Będzie można dokonywać analiz dzieł mistrzów malarstwa i rzeźby - zabawić się w badaczy sztuki.

Spotkania będą przybierać formę otwartych wykładów na temat sztuki, którym towarzyszyć będą warsztaty artystyczne, pokazy i wystawy. Będzie to ciekawe spotkanie z historią sztuki dawnej oraz różnorodne poszukiwania inspiracji w sztuce nowej. Pierwsze spotkanie: ,,Malowanie poruszeń - historia ruchu i tańca w malarstwie." Forma: wykład + warsztaty malarskie. Prowadzenie: Małgorzata Brzozowska-Nowak

Zapisy: tel. 61 63 03 267, odkslonce@psmwinogrady.pl