x

Elsner - koncert inaugurujący festiwal "Muzyka w Dawnej Wielkopolsce"

2019-09-25 ( środa )
18:00
Aula im. S. Stuligrosza, ul. Św. Marcin 87

W programie Sonaty, Tria, Kwartety Józefa Elsnera w wykonaniu Mikołaja Zgółki, Michała Grześkowiaka, Piotra Chrupka, Jarosława Thiela oraz Marii Barbary Willi.

Cykl "Muzyka w Dawnej Wielkopolsce", trwający w Wielkopolsce od 2002 roku obejmuje zespół działań związanych z przygotowaniem i realizacją kolejnych koncertów prezentujących utwory obrazujące kulturę muzyczną Polski ze szczególnym uwzględnieniem muzyki staropolskiej, a zwłaszcza kompozycji zachowanych w archiwach, których autorami byli niejednokrotnie nieznani dziś i zapomniani kompozytorzy. Programy wzbogacane są również o dzieła kompozytorów europejskich, które wiążą się z historią polskiej kultury muzycznej oraz takie, które wywarły szczególny wpływ na cały europejski krąg kulturowy. Odbiorcy mogą dzięki prezentowanym w tym cyklu koncertom, zapoznać się z dziełami nieznanymi, lub rzadko wykonywanymi. Mogą również zrozumieć zależności pomiędzy historią polskiej kultury muzycznej a stylistyką prądów kulturowych całej Europy. Nawiązanie w programach koncertów do dokonań polskich twórców wzmacnia poczucie tożsamości odbiorców, a osobom odwiedzającym Poznań umożliwia zapoznanie się z dorobkiem staropolskich twórców. Cykl jest odpowiedzią na potrzeby związane z prezentowaniem dzieł w formie historycznej zgodności z wykonawstwem minionych epok. Stanowi też ważne urozmaicenie mapy kulturalnej Poznania i na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta. Programy poszczególnych koncertów odzwierciedlają też w pewnym stopniu repertuar polskich kapel kościelnych i dworskich w XVII i XVIII wieku. Stowarzyszenie stara się ujmować w tej ofercie koncertowej muzykę epok od średniowiecza do preromantyzmu w kontekście historii i tradycji Rzeczpospolitej. Cykl koncertów "Muzyka w dawnej Wielkopolsce" ma przywoływać ważne i szczególnie istotne dla kraju wydarzenia, postacie i dzieła. Dla realizacji cyklu Stowarzyszenie nawiązało współpracę z wieloma znakomitymi muzykami, aktorami, reżyserami i choreografami aby stale pracować nad doskonaleniem poziomu artystycznego poszczególnych wydarzeń koncertowych i parateatralnych. Wiele koncertów przyjmuje atrakcyjną dla melomanów postać programową inspirowaną staropolską obyczajowością, religijnymi i świeckimi obrzędami, a ich materiał muzyczny jest dokładnie opracowywany przez specjalistów zajmujących się muzyką dawną. Koncerty są także wzbogacane o materiały drukowane, w których przybliżana jest tematyka danego koncertu, jego historyczne i społeczne konotacje. Festiwal na rok 2019 to cykl koncertowy nawiązuje do działalności XVIII wiecznych zespołów. Część wydarzeń skierowana jest dla wielkopolskich seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby dotarcia jak najbliżej ich miejsc zamieszkania.

Wstęp wolny.

Zobacz również

opr.sw