plakat

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości z Innowią

2016-11-15 ( wtorek ) – 2016-11-16 ( środa )
09:30-12:30
ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 406, Poznań

Tydzień Przedsiębiorczości to przedsięwzięcie na międzynarodową skalę, organizowane od 2008 roku w 160 krajach świata. W tym roku Innowia również weźmie czynny udział w wydarzeniach wspierających szeroko rozumianą przedsiębiorczość.

Szkolenia organizowane w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym (PPTP). Tematyka wydarzeń oscyluje wokół możliwości pozyskania przez przedsiębiorców zewnętrznych środków finansowych na rozwój działalności eksportowej oraz badawczo-rozwojowej.

1. Szkolenie - wtorek, 15.11.2016, godz. 9:30

"MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA ROZWOJU EKSPORTU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW"

Partnerem Innowii w organizacji tego wydarzenia będzie firma Blue Owl wraz z którą zaprezentowane zostaną możliwości finansowania działań proeksportowych dla przedsiębiorców oraz tych usług doradczych, które mogą okazać się pomocne przy zdobywaniu nowych rynków. Pokazana zostanie też rola planowania i doradztwa jako składowa sukcesu w zdobywaniu nowych rynków zbytu.

Zapisy na: http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/event/view/916

2. Szkolenie - środa, 16.11.2016, godz. 9:30

"PRACE B+R A DOTACJE UNIJNE, CZYLI JAK ZNALEŹĆ DLA NICH WSPÓLNY MIANOWNIK?"

Celem szkolenia będzie przedstawienie przedsiębiorcom, czym są prace badawczo-rozwojowe oraz w jaki sposób można je rozumieć i interpretować w kontekście tworzenia projektów ubiegających się o dofinansowanie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, czym są poziomy gotowości technologicznej, czym różnią się badania przemysłowe od prac rozwojowych oraz jak ubiegać się o środki unijne na wsparcie projektów związanych z innowacyjnym rozwojem przedsiębiorstw.

Zapisy na: http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/event/view/873

Wstęp wolny.