logo ODK Pod Lipami

Animacje i teorie - prelekcja artystyczna dr Agnieszki Balewskiej

2016-11-18 ( piątek )
18:00
ODK Pod Lipami, os. Pod Lipami 108A, Poznań

Dr Agnieszka Balewska urodzona w 1967. Jest Polką. Od urodzenia mieszka w Poznaniu. Studia w ASP w Poznaniu, Dyplom w 1993, z Wyróżnieniem, z Malarstwa u prof. Jerzego Kałuckiego i z Rysunku u prof. Jarosława Kozłowskiego.W 1995 Nagrodzona Stypendium dla Młodych Twórców przez Kapitułę Wydziału Kultury i Sztuki w Poznaniu. Zajmuje się performance'em dźwiękowo- motorycznym, rysunkiem, grafiką komputerową, malarstwem, sztuką obiektu i przestrzeni oraz krytyką artystyczną. Wydała przeszło 40 publikacji oraz teksty dla swojej "Galerii Werbalnej".Obecnie jest Doktorem Nauk Humanistycznych w zakresie "Nauk o poznaniu i komunikacji", swój stopień naukowy uzyskała w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, w 2002 r.

Od 1994 zajmuje się Galerią Werbalną "Duck - Tak". Prezentuje w Niej Sztukę Współczesną - Szczególnych - Osobowości Artystycznych, pisząc do każdej ekspozycji, tekst analityczny, który odczytywany jest na wernisażach oraz publikowany w Internecie. Aktualnie miejsce "Duck -Tak" przeniesione jest z "Domu Literatury" przy ul. Wronieckiej, na "Osiedle Pod Lipami" w Poznaniu, gdzie w dużej piwnicy bloku 7C, znajduje się obecnie Galeria Werbalna. W 2000 roku otrzymała Medal Młodej Sztuki, przyznany przez Kapitułę "Głosu Wielkopolskiego". Również w 2000 roku została, jako jedyna Artystka z Poznania, zaproszona do ogólnopolskiej wystawy najlepszych Malarzy Młodego Pokolenia do "Muzeum Narodowego" w "Królikarni", w Warszawie, zatytułowanej "Najgroźniejsze Pędzle".
W 2004 roku została stypendystką Ministra Kultury, które to stypendium pozwoliło jej zrealizować priorytetowe cele artystyczne i promocyjne.Jest również inicjatorem "Stowarzyszenia Twórczego DUCK -ATTACK".
Wstęp wolny.