Wielkopolska a odzyskanie niepodległości w 1918 r. - dyskusja

2017-11-09 ( czwartek )
17:00
Instytut Zachodni, ul. Mostowa 27, Poznań (sala konferencyjna / V piętro)

Dyskusja z udziałem prof. dra hab. Janusza Karwata i dra Marka Rezlera

Prof. dr hab. Janusz Karwat (UAM), autor m. in. Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem 1887 - 1919 (2002), Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat  (2008), Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w historiografii i kulturze  (2012).

Dr Marek Rezler, autor m. in. Powstanie wielkopolskie. Spojrzenie po 90 latach (2008), Wielkopolanie pod bronią 1768 - 1921. Udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych (2011), Powstanie wielkopolskie 1918-1919 (2016).  

Prof. dr hab. Janusz Karwat i dr Marek Rezler kierują 60-osobowym zespołem, opracowującym Encyklopedię Powstania Wielkopolskiego (publikacja planowana na 2018 r.)