x

500 lat reformacji - cykl spotkań

2017-12-14 ( czwartek )
18:00
CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

Mija 500 lat od wystąpienia Marcina Lutra. Członkowie wspólnot protestanckich uroczyście świętują rocznicę, dla części katolików to czas refleksji na temat rozłamu w kościele powszechnym, a dla wszystkich, w tym również osób niewierzących, okazja do niezwykle interesującej analizy kulturowych konsekwencji reformacji.
W listopadzie i grudniu postaramy się poszukać źródeł zapoczątkowanego 500 lat temu przez Marcina Lutra procesu, zastanowimy się nad relacjami pomiędzy kościołami ewangelicko-augsburskim i katolickim, a także spróbujemy określić na ile kościoły protestanckie gotowe są na wyzwania współczesności.
Program został przygotowany przez Jerzego Sosnowskiego - dziennikarza, członka redakcji kwartalnika "Więź", który poprowadzi również wszystkie spotkania. Jego pierwszym rozmówcą w najbliższy czwartek (23.11.) będzie profesor Wojciech Kriegseisen z Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Studiów Nowożytnych Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w dziejach stosunków wyznaniowych od XVI do XVIII wieku oraz Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVIII wieku.
W grudniu zaprosimy do rozmowy kolejnych, wybitnych znawców tematu: Dariusza Bruncza - redaktora naczelnego portalu ekumenizm.pl, Sebastiana Dudę - autora książka "Reformacja. Rewolucja Lutra", Tomasza Mincera - redaktora naczelnego internetowego Miesięcznika Ewangelickiego i Krzysztofa Dorosza - autora wielu artykułów o tematyce religijnej.

23.11.
"Skąd się wzięła reformacja?" - rozmowa z prof. Wojciechem Kriegseisenem http://mail.great-news.pl/c/r1csuvjb85/f1k4cfszua/

7.12.
"Kościół ewangelicko-augsburski i Kościół rzymsko-katolicki: powikłane dzieje dialogu" - rozmowa z Dariuszem Brunczem i Sebastianem Dudą http://mail.great-news.pl/c/uzu50om0yr/f1k4cfszua/

14.12.
"Kościoły protestanckie i wyzwania (po)nowoczesności" - rozmowa z Tomaszem Mincerem i Krzysztofem Doroszem
http://mail.great-news.pl/c/cjrlz7xq4b/f1k4cfszua/

Wstęp wolny.

opr.sw

Zobacz ckzamek.pl/