marynarka na lewej stronie

Spotkanie z cyklu Dialogowanie historyków sztuki i artystów - Materialność obrazu fotograficznego

2017-12-14 ( czwartek )
18:00-20:00
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, Poznań

MATERIALNOŚĆ OBRAZU FOTOGRAFICZNEGO/ MATERIA W OBRAZIE FOTOGRAFICZNYM - spotkanie z cyklu Dialogowanie historyków sztuki i artystów

Prowadzenie: Dorota Łuczak, Bownik

Dialogowanie historyków sztuki i artystów to cykl spotkań prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i zaproszonych przez nich artystów. Tematy poszczególnych spotkań - nawiązujące do programu aktualnych wystaw w Galerii Miejskiej Arsenał - staną się punktem wyjścia do rozmowy o sztuce, wystawiennictwie czy krytyce, w której istotną rolę odegra skonfrontowanie dwóch perspektyw patrzenia, rozumienia i mówienia o sztuce - perspektywa historyków sztuki i artystów. Tym razem rozmawiać będą: dr Dorota Łuczak (historyczka sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki) i Bownik (artysta, Akademia Fotografii w Warszawie).

W dobie przesyconej cyfrowymi obrazami, przenikania się rzeczywistości materialnej i wirtualnej, warto postawić pytanie o materialność obrazu fotograficznego i reprezentowaną w fotografiach materię (przedmioty). Mowa tu nie tyle o formalistycznej fetyszyzacji odbitki, ale o znaczeniach jakie niosą ze sobą materialne ciała obrazów fotograficznych. Ciała obrazów fotograficznych rozumiane jako określone formy ich prezentacji, determinowane formatem, ramą, czy sposobem ich przechowywania, a co za tym idzie funkcjonowania i odbioru. Tak pomyślane ciało fotograficzne nie tylko jest podporządkowane człowiekowi, ale determinuje określone postępowanie ludzi, wiąże się ze specyficznymi rytuałami, zyskując siłę sprawczą. Jednocześnie fotografia pozostaje w związku ze światem materialnym poprzez utopijne pretendowanie do bycia jego substytutem. Przedmiot w obrazie fotograficznym może być bierny, eksponowany niczym w muzealnej gablocie, ale może być także ukazany (lub widziany) jako aktywny element lub przyczyna szerszej społecznej i materialnej aktywności.

Zaproponowany temat rozmowy wyrasta z szerszej zmiany w refleksji i badaniach humanistycznych, skupionych na zwrocie ku przedmiotom i materialności. Zwrot ten widoczny jest również w studiach nad fotografią, a jego konsekwencje wydają się być niezwykle interesujące zwłaszcza w dobie dominacji cyfrowej reprodukcji

_

Bownik - fotograf, Mieszka i tworzy w Warszawie. Studiował filozofię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

dr Dorota Łuczak - historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UAM, stypendystka Fundacji Lanckorońskich, Rządu Francuskiego, Corbridge Trust (Cambridge University) oraz Stiftung Preussischer Kulturbesitz.

Wstęp wolny.

_
opr.LT

Zobacz www.arsenal.art.pl/