logo

Wykłady z cyklu "NaoKoło dziedzictwa"

2018-05-08 ( wtorek )
18:00
Dom Bretanii. Fundacja Poznań - Ille et Vilaine, Stary Rynek 37, Poznań

Wykłady z cyklu "NaoKoło dziedzictwa" organizowane przez Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie "Na około" z wydziału Neofilologii UAM

Zuzanna Mizera: Sushi, pierogi i Bretzel - dziedzictwo kulturowe w tłumaczeniu powieści "Jestem kotem"
Czy sushi to taki odpowiednik polskich pierogów i niemieckich precli? Odpowiedź: i tak, i nie. Na przykładzie tłumaczeń japońskiej powieści "Jestem kotem" na język polski i niemiecki pokazane zostaną rozterki i rozwiązania tłumaczy literatury.
Zuzanna Mizera jest doktorantką w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej pracy naukowej zajmuje się tłumaczeniem ustnym środowiskowym, prywatnie natomiast zafascynowana szeroko pojętą kulturą Japonii.

Joanna Krystyna Radosz: Spuścizna Związku Radzieckiego w rosyjskiej popkulturze
Mówi się, że człowiek postsowiecki łączy w sobie dążenie ku zachodnim typom mentalności człowieka społeczeństwa konsumpcjonistycznego z echem mentalności homo sovieticus. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie także w dziełach rosyjskiej kultury popularnej. Niniejszy wykład stanowi z konieczności krótki i subiektywny przegląd radzieckich chwytów i motywów, z powodzeniem funkcjonujących we współczesnym popkulturowym kontekście.
Joanna Krystyna Radosz jest doktorantką w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, pisze rozprawę doktorską z zakresu współczesnej rosyjskojęzycznej fantastyki. Interesuje się zagadnieniem charakteru narodowego, przejawami rosyjskości i radzieckości w kulturze, a także związkami między kulturą i sportem. Poza uczelnią tłumaczka literatury, pisarka, publicystka sportowa i kulturalna.

Zobacz dombretanii.org.pl