Wydarzenia na planie Pokaż na planie
plakat

O potrzebie nowych badań nad okupacją niemiecką w Polsce

2018-05-18 ( piątek )
12:00-14:00
Instytut Zachodni, ul. Mostowa 27a, Poznań

W latach dziewięćdziesiątych odnotowano wyraźny odwrót od badań nad dziejami okupacji niemieckiej w Polsce (1939-1945). Kwestie związane z tą problematyką uznano za wystarczająco dobrze opracowane. Punkt ciężkości przesunął się na zagadnienia związane ze zbrodniami sowieckimi, a wielu historyków zajęło się też dziejami PRL. Nie bez znaczenia było odejście wielu wybitnych znawców starszego pokolenia. Skutki tych zjawisk odczuwamy dziś w sposób bardzo dotkliwy. Badania w wielu dziedzinach zostały zaniedbane, brakuje zarówno monografii, jak też ujęć historycznych.

Spotkanie w Instytucie Zachodnim będzie wstępną próbą diagnozy, ogólnego zarysowania stanu badań, a być może także sformułowania postulatów i dezyderatów badawczych.

Instytut Zachodni zaprasza na spotkanie poświęcone potrzebie nowych badań nad okupacją niemiecką w Polsce (1939-1945).

W spotkaniu udział wezmą prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz dr Łukasz Jastrząb (Bibliotek Kórnicka) dr Bogumił Rudawski (Instytut Zachodni).

Zobacz iz.poznan.pl/aktualnosci/wydarzenia/o-potrzebie-nowych-badan-nad-okupacja-niemiecka-w-polsce-1939-1945-spotkanie-w-iz