grafika

Malarstwo polskie w kolekcji gołuchowskiej

2018-06-08 ( piątek )
12:00
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, Poznań

Malarstwo polskie w kolekcji gołuchowskiej

W trakcie wykładu omówiona zostanie grupa dzieł malarskich ze zbiorów Galerii Sztuki Polskiej od XVI do XVIII wieku, dla której wspólnym mianownikiem jest Gołuchów - miejsce ich wcześniejszego przechowywania. Rozpatrzone zostaną kwestie dotyczące analogii dla tychże zabytków oraz zaprezentowane nowe ustalenia badawcze odnośnie ich identyfikacji.

prowadzenie: dr Adriana Podmostko-Kłos (Galeria Sztuki Polskiej od XVI do XVIII w.)

Wstęp z biletem na wystawę

Wydarzenie towarzyszy wystawie Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej

Zobacz www.mnp.art.pl